Wat is nieuw versie 1.2619.3.0

updates

Informatie over losse updates met bugfixes en tussentijdse nieuwe functionaliteiten:

Update 1.2619.3.19 (Release 10-2-2020)

Update 1.2619.3.18 (Release 5-2-2020)

Update 1.2619.3.17 (Release 28-1-2020)

Update 1.2619.3.16 (Release 17-1-2020)

Update 1.2619.3.15 (Release 14-1-2020)

Update 1.2619.3.14 (Release 13-1-2020)

Update 1.2619.3.13 (Release 13-1-2020)

Update 1.2619.3.12 (Release 11-12-2019)

Update 1.2619.3.11 (Release 3-12-2019)

Update 1.2619.3.8 (Release 19-11-2019)

Update 1.2619.3.7 (Release 12-11-2019)

Update 1.2619.3.6 (Release 05-11-2019)

Update 1.2619.3.5 (Release 04-11-2019)

Update 1.2619.3.4 (Release 01-11-2019)

Update 1.2619.3.3 (Release 31-10-2019)

Update 1.2619.3.2 (Release 21-10-2019)

Update 1.2619.3.1 (Release 14-10-2019)

upgrade

In onderstaand overzicht vindt u een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten vanaf versie 1.2619.3.0. Gedetailleerde informatie over deze nieuwe functionaliteiten kunt u terugvinden in onze handleiding die u onder de F1 knop in uw pakket kunt vinden.

inhoud

 

Relatie:

 • In het relatie zoekscherm is het zoekveldje "persoon type" gewijzigd naar "soort relatie". Dit is gedaan omdat dit veld in de relatiewizard ook deze benaming heeft .
 • Bij het aanleggen van een nieuwe zakelijke relatie is het nu in de wizard mogelijk om gebruik te maken van KVK verrijking door middel van een nieuwe knop onder stap 2. Dit is een betaalde prepaid dienst! De kosten bedragen 35 cent per verrijking. Dezelfde knop vindt u terug achter de bedrijfsnaam van bestaande zakelijke relaties.

 

Schade:

schade

 • Vanaf deze versie kan ook op de schadekaart een handmatige tijdregistratie gedaan kunnen worden (knoppen in het lint)

Financieel:

 • Het is nu mogelijk om door middel van een knop in het lint facturen op onafgedrukt te zetten.
 • Vanaf deze versie kan ook op de schadekaart een handmatige tijdregistratie gedaan kunnen worden (knoppen in het lint)
 • Als het bedrag op een factuur die invloed heeft op de RC van de maatschappij aangepast wordt en de bedragen kloppen daardoor niet meer dan volgt er een melding in het scherm:
 • Als u een factuur betaalt voor het komende boekjaar in het huidige boekjaar (bijvoorbeeld eind 2019 een factuur van 2020 boeken) dan kunt u nu zien bij welke boeking uit het vorige boekjaar de vooruitbetaling in de memoriaalboeking hoort
 • Op het moment dat een factuur openstaat in het scherm wordt deze factuur niet in het in/excasso overzicht getoond
 • Op het moment dat u een factuur in het incasso/excasso open heeft staan om een SEPA batch aan te maken en u selecteert deze factuur voor samenvoegen of verrekenen dan volgt er een melding dat hij in gebruik is in een SEPA batch.
 • Op het moment dat een factuur aangemaakt wordt en er is eenmaal op opslaan geklikt en u wilt dan het bedrag aanpassen dan volgt er een melding of u het zeker weet.
 • Als u in Feniks een factuur aanmaakt die begint met een "T" zal er nu een melding komen dat dit niet mag. Feniks herkent zulke facturen namelijk als termijnfacturen die niet in de beginbalans terechtkomen.
 • Op het moment dat u een vinkje zet voor een factuur in het incasso overzicht en deze factuur staat ergens open dan komt er een melding tevoorschijn. U kunt dan ook gelijk zien wie hem open heeft staan.

 

ADN berichtverwerking:

ADN berichten
 • Bij de preverwerking is er een kolom bijgekomen waarin u kunt zien of een polis geroyeerd is. (kolom 'opmerking ').
 • Bij het scherm 'koppel en verwerk document' is er een tabblad bijgekomen waar u op POR code kunt zoeken.
 • Op het moment dat er een mutatie is op een pakketpolis en het was een nieuw contractbericht met onderdelen van het type "nieuw contract" dan kunnen nu op pakketniveau het pakket en alle onderliggende onderdelen in 1 keer verwerkt worden.
 • Het is nu mogelijk meerdere mutatieberichten tegelijk om te zetten naar een nieuw contract.
 • Het ADN berichten ophalen scherm is zodanig aangepast dat het scherm wordt ververst als u opnieuw op de knop "polissen koppelen" klik. U hoeft zo niet langer onnodig te klikken.
 • Het is nu mogelijk om de aantallen onverwerkte prolongatieberichten naar Excel te kunnen exporteren. U doet dit door middel van de knop "toon aantallen onverwerkte prolongatieberichten" na het ophalen van de prolongatieberichten. Haal het juiste jaar op en klik daarna op de Excel knop om de gegevens over te zetten naar Excel. 

Workflows/automatische handelingen:

 • Het aanpassen van het veld "soort" op de klantenkaart kan nu ook een handeling triggeren. Het scherm voor het maken van een automatische handeling is zodanig gewijzigd dat er naast een dossierrol ook een soort gekozen kan worden. Als u hier een bepaalde soort invult en die later wijzigt op de klantenkaart dan start die actie een trigger.
 • Bij de workflows in het mogelijk ''open URL" als activiteit toe te voegen als de gebruiker die activiteit uitvoert.
 • Het is nu mogelijk om geautomatiseerd via een workflow een mail met inloggegevens naar relaties te versturen (bijvoorbeeld bij het aanleggen van een nieuwe relatie). Hiervoor moet dan een DPA type sjabloon aangelegd zijn.
 • U kunt nu een tijd aangeven waarop een workflow gaat starten door op de knop 'uitvoeren om' te klikken en een tijd in te geven.
 • Het is nu mogelijk een tijdgebonden servertaak te maken waarmee u een prolongatie klaar kunt zetten om op een bepaalde dag te gaan draaien. Hoe u deze in dient te richten staat in onze handleiding onder de F1 knop beschreven.
 • Als er een automatische handeling in het systeem staat waarbij er meerdere verplichte handelingen staan aangevinkt (bijvoorbeeld: brief aanmaken EN taak inplannen wanneer het primaire woonadres wijzigt) dan komen de taak en de maileditor automatisch op het scherm zonder dat er eerst een melding komt dat er automatische handelingen zijn. Dit scheelt weer een venster weg klikken.
 • Er is een tijdgebonden servertaak aangemaakt die het mogelijk maakt om 1 x per jaar de prolongatiebescheiden te versturen in plaats van iedere keer als factuurbijlage samen met de prolongatie zodat de relatie niet iedere termijn alle polisbescheiden ontvangt. Lees hier meer over in onze handleiding onder de F1 knop in Assu waar een voorbeeld uitgewerkt wordt van deze servertaak.

 

Rekening courant:

 • RC posities kunnen nu gemaild worden naar relaties aan de hand van de instellingen in het communicatieprofiel van de relatie. Als u aanvinkt dat er een factuur gemaakt moet worden dan wordt deze direct mee verstuurd.
 • De RC Assu-Feniks controle in het RC maatschappij scherm controleert nu naast missende boekingen ook op bedragen. Indien dit bedrag een afwijking heeft tussen Assu en Feniks zal de boeking hersteld worden.

Polis:

 • U kunt nu op een maatschappijkaart een vinkje weghalen bij 'tonen in polis wizard' zodat de maatschappij niet meer zichtbaar is als u een polis aanmaakt. Nu hoeft u niet langer door maatschappijen te bladeren waar u geen zaken meer mee doet.
 • Als u een polis aanmaakt en onder dekking de premiegegevens vult wordt automatisch de BM ladder/trede doorberekend als u op 'opslaan' klikt.
 • In het zoeklint boven het polissen overzicht is een veld bijgekomen waar u op Subagent kunt zoeken. Als er een subagent gevuld is op een polis kunt u deze hier invullen. Ook is er een kolom Subagent waar u deze ziet staan.
 • Vanaf deze versie kan ook op de poliskaart een handmatige tijdregistratie gedaan kunnen worden (knoppen in het lint)
 • Als u dekkingen toevoegt op een polis en het zijn er meer dan 1 dan worden de invulschermen nu getoond op dezelfde volgorde als dat u de vinkjes zet in de dekking wizard

 

Hypotheek:

 • Er is een aanpassing gedaan op het hypothekenscherm waarmee u bij een scheiding de hypotheek van de partner nog ziet staan als de relaties uit elkaar gegaan zijn. Voorheen kon een relatie niet verwijderd worden als ze samen op een hypotheek stonden. Dit is nu wel het geval. De hypotheek is bij beide relaties nog zichtbaar.
 • Vanaf deze versie kan ook op de hypotheekkaart een handmatige tijdregistratie gedaan kunnen worden (knoppen in het lint)

 

Bancaire producten:

 • Vanaf deze versie kan ook op de schadekaart een handmatige tijdregistratie gedaan kunnen worden (knoppen in het lint)

 

Algemeen:

 • Als er met meerdere machines gewerkt wordt en iemand probeert op 2 machines in te loggen dan volgt er een melding dat hij reeds ingelogd is op een andere machine. "neem contact op met 1 van onderstaande collega's (namen). Zij kunnen u via het tabblad Beheer in Assu uitloggen". 
 • Als u producten historisch wilt maken kan dat nu op een een eenduidige wijze door middel van een knop "historisch maken". Deze staat  bovenaan in het lint van het product overzicht. Voorheen werkte dit in sommige schermen door middel van een knop "verwijderen".
 • De database mag niet groter zijn dan 10 GB. Er komt een melding in het systeem als de database groter is dan 9 GB: "Let op! Uw database heeft een grootte bereikt van 9 GB, tot 10 GB kunt u gebruik maken van een SQL database zonder extra kosten. Boven 10 GB moet u gebruik maken van een betaalde SQL. Neem contact op met uw systeembeheerder zodat u tijdig beschikt over de juiste SQL om eventuele opslagruimte te voorkomen". 
 • Onder de knop "Digitale Documenten" kunt u nu ook SKP documenten ophalen.
 • Assu kan communiceren met de nieuwste Dymo Software.
 • Het update proces in Assu is aangepast. U heeft onder het witte boekje nu de mogelijkheid om achter de knop "updates" te kiezen voor "nu updaten" waarmee u gelijk update of voor "klaarzetten voor update" waarbij u uw computer "klaarzet" om de update op te halen op een bepaalde tijd. U dient hiervoor dan wel eerst een tijdgebonden servertaak aan te maken zodat uw systeem weet wanneer hij de update op moet halen.
 • Digitale (Aplaza) documenten werden voorheen 6 maanden bewaard maar dat is nu teruggebracht naar 1 maand omdat de database anders te snel volloopt. Dit gebeurt alleen voor verwerkte documenten in de database, u zult hier zelf niks van merken. Documenten blijven te openen en niet verwerkte documenten blijven gewoon in de lijst staan.
 • Onder het witte boekje - 'instellingen' is er een nieuwe knop 'AIDBS' gekomen. Hier kunt u als dat voor een bepaalde maatschappij gewenst is een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren en opslaan.
 • Het is nu mogelijk een "reset gebruiker" aan te maken. Dit is een gebruiker waarmee je mensen uit kunt loggen uit Assu. Deze gebruiker heeft verder geen rechten in Assu.

 

 • Het is nu vanaf iedere kaart mogelijk om tijdregistraties te starten (knoppen in het lint).
 • Als u meerdere documenten tegelijk insleept in het docarchief opent er nu een nieuw scherm waarin u voor ieder document afzonderlijk een benaming toe kunt voegen en bepaalde koppelingen aan kunt vinken.
 • In het witte boekje- 'instellingen' - 'Aplaza' is er de mogelijkheid gekomen om aan te vinken dat u Aplaza berichten tijdens het verwerken in een 'wachtrij' wilt laten plaatsen. Dit houdt in dat het systeem ze achter de schermen gaat verwerken en u niet langer blokkeert met wachttijd als u met andere dingen bezig bent. Let er wel op dat als dit vinkje aan staat dat u op dit proces geen automatische handelingen in kunt stellen.
 • Bij het aanmaken van een invulbare PDF is het nu ook mogelijk een veld aan te leggen wat initialen, tussenvoegsel en naam toont op het eindresultaat zonder dat er de heer/mevrouw voor staat. (aanschrijving_initialenTussenvoegselNaam)
 • Bij het koppelen en verwerken van digitale documenten is er bij het maatschappij tabblad een POR code bijgekomen. Deze wordt gevuld aan de hand van het bericht.

Tegels:

 • Als er een groepering aangebracht is in een tegel (en die staat opengeklapt) en het systeem ververst dan wordt nu de open geklapte sortering bewaard. Voorheen zette het systeem automatisch alles weer dicht.

 

Abonnementen:

abonnement

 • Vanaf deze versie kan ook op de abonnement kaart een handmatige tijdregistratie gedaan kunnen worden (knoppen in het lint)

 

Appviseurs:

Let op: onderstaande wijzigingen in de app zijn pas van kracht als er een nieuwe versie van de Appviseurs beschikbaar is.

 • Klant krijgt via Appviseurs een bericht als tussenpersoon de TP statussen (polissen, bancair, financiering)wijzigt zodat de klant een mooie tijdlijn krijgt van de afhandeling van zijn product.
 • Als een mutatie afgekeurd is dan is dat duidelijk zichtbaar in het klantmutatiescherm.
 • Bij een chatbericht in Appviseurs en bij een mutatie in de app wordt er een werklijstitem aangemaakt als die nog niet bestaat of gekoppeld aan een bestaand item als dat van toepassing is.
 • Onder tabblad extra informatie op de klantenkaart is er een vakje bijgekomen waarin u een vinkje kunt zetten als u iemand wilt blokkeren van de app. Hij krijgt dan een melding dat hij niet meer in kan loggen en contact op moet nemen met zijn adviseur.
 • De relatie kan door middel van de app hypotheekdocumenten downloaden. Deze komen via de klantmutatie knop in het lint binnen en zijn daarna terug te vinden op de hypotheekkaart onder tabblad 'hypotheek checklist'.

 

Koppeling met externe pakketten:

 • Er komt een Accelerate koppeling in deze versie: als u gebruik maakt van het Accelerate hypotheken pakket kunt u via de klantenkaart gegevens opvragen bij Accelerate. De koppeling zorgt er dan voor dat er hypotheekgegevens in uw Assu pakket geladen worden.
 • U heeft nu de mogelijkheid om door de Regiobank aangeleverde .XLS bestanden met daarin relaties en bancaire producten in te lezen. U dient hiervoor aan te geven waar uw bestanden staan op uw eigen computer of netwerk (witte boekje-koppelingen-externe instellingen-Regiobank) en eenmalig een tijdgebonden servertaak aan te maken. Door middel van de knop "Prospects verwerken" in het lint van de cockpit kunt u dan de binnengehaalde bestanden binnenhalen in Assu.

 

Sjablonen:

 • sjablonen
  Onder sjablonen heeft u nu de mogelijkheid een uniek kenmerk in te voegen waardoor u een brief met dat kenmerk snel terug kunt vinden in het docarchief van uw relatie. (een uitgebreide uitleg hierover vindt u terug in het hoofdstuk "sjablonen" in de handleiding onder de F1 knop in uw pakket).

 

 

VOIP:

VOIP
 • Onder het witte boekje- instellingen is er onder de knop VOIP een tweetal nieuwe functies bijgekomen:

 

 

Maatschappijen:

 • Het is nu mogelijk om op de maatschappijkaart documenten over te hevelen van de ene maatschappij naar de andere maatschappij. 
 • Zoals eerder al bij het hoofdstuk polissen aangegeven: U kunt nu op een maatschappijkaart een vinkje weghalen bij 'tonen in polis wizard' zodat de maatschappij niet meer zichtbaar is als u een polis aanmaakt. Nu hoeft u niet langer door maatschappijen te bladeren waar u geen zaken meer mee doet. Dit houdt wel in dat u, als u een nieuwe maatschappij aanmaakt, niet moet vergeten dit vinkje aan te zetten omdat de maatschappij anders niet te selecteren is in de poliswizard!
oranje

Gerelateerde artikelen

Artikel - Wat is nieuw versie 1.2622.3.1

Functionaliteiten in versie 1.2622.3.1

Lees meer

Artikel - Wat is nieuw versie 1.2623.3.1

Functionaliteiten in versie 1.2623.3.1

Lees meer