Wat is nieuw versie 1.2618.3.0

upgrade

Vanaf versie 1.2618.3.0

Inhoud

 

 

Relatie:

 • Als er een kind losgekoppeld wordt uit een dossier volgt er nu een melding of het kind als “uitwonend’ gemarkeerd moet worden. Dit is dan ook terug te zien op de relatiekaart (tabblad relaties) van de ouders van het kind als het losgekoppeld is.

 

 • In de wizard voor het aanmaken van een nieuwe relatie is het soort relatie toegevoegd. (leverancier, klant ,prospect of lead).
 • Er is een relatiekoppeling aangelegd zodat een kind makkelijk aan 2 ouders gekoppeld kan worden.
 • Onderin de relatiekaart is nu zichtbaar of er actuele schades zijn en zo ja hoeveel.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe relatie wordt subagent standaard op NVT gezet.
 • Historische relaties kunnen nu ook binnen de relatiekaart geactiveerd worden ipv alleen via de cockpit.

 

Schade:

 • In de cockpit bij het schaderesultaat ‘zoek schade’ wordt nu ook het veld selectiecode verzekeringsnemer getoond.
 • De correspondent valt nu ook aan te schrijven vanuit de schade,
 • Er zijn extra velden beschikbaar gemaakt op de invulbare PDF vanuit een schade.
 • De schermen binnen een schade zijn allemaal voorzien van een gelijke layout.
 • Bij het selecteren van een tegenpartij kunnen nu ook bestaande relaties getoond worden en kan ook de maatschappij van de tegenpartij geselecteerd worden.
 • Vanuit een schade uitkering kunt u nu ook naar het object om bijvoorbeeld een kenteken op te zoeken.
 • Bij de schadehersteller kan nu het Audabox nummer vermeld worden.
 • Bij een schade uitkering aan derden wordt automatisch de BIC code ingevuld.
 • Ook wordt bij een schade uitkering aan derden automatisch het rekeningnummer van bijvoorbeeld de tegenpartij gevuld.

Financieel:

 • Er is een melding bij het aanmaken van de incassobatch gekomen wanneer er fouten zijn gevonden tijdens het maken van de batch. De foutieve regels blijven staan in het overzicht en worden niet toegevoegd aan de batch. U krijgt de keuze of u de batch wilt aanmaken zonder deze regels of wilt terugkeren naar het hoofdscherm.
 • Het is nu per individuele post mogelijk in te stellen wat het maximum bedrag is wat geïncasseerd kan worden in de incasso batch. Dit kunt u doen via het witte boekje gevolgd door koppelingen en boekhoudinstellingen.
 • In het factuurscherm staat nu de RC datum factuur standaard op de factuurdatum voor facturen die niet met de polis te maken hebben.
 • Als er een ander rekeningnummer wordt getoond vanuit een factuur wordt nu ook de tenaamstelling getoond.
 • Aanpassingen in de boekhoudinstellingen (max. bedrag instellen) wordt nu ook gelogd in de userlog.
 • Feniks: missende grootboeken, autocoderingen en verdichtingen zijn nu over te halen naar het nieuwe boekjaar.
 • Er kan een vinkje op de maatschappijkaart gezet worden waarin aangegeven kan worden of er een actieve RC aanwezig is. Deze functie is belangrijk als u een RC maatschappij bijhoudt in Assu. Voorheen was het zo dat u een maatschappij die géén RC boekingen heeft in bijvoorbeeld maart 2019 ook niet definitief kon maken voor die betreffende periode. Door dit vinkje aan te zetten op de maatschappijkaart is dat nu wel mogelijk. Hiermee is het aan u om oude periodes te blokkeren. Dus stel u bent in februari 2019 begonnen met de RC voor een bepaalde maatschappij dan kunt u nu ook de voorgaande periodes blokkeren. Zo kunt u niet meer per abuis een factuur aanmaken op een foutieve RC periode (maart 2018 in plaats van maart 2019).
 • Als er een RC controle voor een maatschappij gedaan wordt dan komt er een scherm waarin getoond wordt wat de afwijkingen zijn die het systeem automatisch gecorrigeerd heeft.
 • Feniks: er is nu een ‘opslaan’ knop in het bankafschrift toegevoegd om tussentijds op te kunnen slaan.
 • Als er een prolongatie draait is het niet meer mogelijk om polissen te koppelen.
 • Als je een RC definitief maakt en er staan geen grootboeken op de maatschappijkaart dan komt er een melding.
 • Het is nu mogelijk een factuur te maken voor mensen van wie de aanhef langer is dan 110 tekens. Dit werkte niet.
 • Bij het verwerken van een nieuw contractbericht krijgt u bij het opslaan van de nieuwe polis de vraag of de polis opgenomen dient te worden in de RC,
 • Digitale documenten kunnen ook voor de maatschappij automatisch verwerkt worden.
 • Bij fouten in de SEPA batch komt er een vraag of u door wilt gaan met alleen de goede facturen. Wanneer u voorheen een SEPA batch aanmaakte en er stond bij 1 relatie bijvoorbeeld een foutief IBAN nummer, dan kon u de batch niet laten aanmaken. Nu is dat wel mogelijk omdat u nu de vraag krijgt om alleen door te gaan met de correcte regels. De foutieve regels kunt u dan op een later moment alsnog nalopen en meenemen in een nieuwe batch.
 • Samenvoegen van facturen is geoptimaliseerd: bij geen adres aanwezig volgt er nu een melding.
 • Bij het afdrukken van een factuur kunnen nu ook de bijlages afgedrukt worden.
 • Bij het afdrukken van een prolongatie is er nu een annuleren knop als de melding komt dat er een prolongatiebericht van dezelfde maand aanwezig is.
 • Bij het terugdraaien van een incassobatch worden de betreffende regels die in de batch zaten weer opnieuw geselecteerd zodat exact dezelfde batch aangemaakt kan worden en ze niet opnieuw geselecteerd hoeven te worden.
 • Bij het samenvoegen van 2 facturen in de incassobatch die allebei een andere incassowijze hebben komt er nu een melding als er gekozen wordt voor automatisch incasso dat het incassobedrag hoger is dan het maximum ingesteld incassobedrag wanneer dit ingesteld is bij de instellingen.
 • Als u een batch aanmaakt moet u nu bij de wizard de locatie van het SEPA bestand aangeven.
 • U mag geen facturen meer verrekenen/samenvoegen tijdens het aanmaken van een SEPA bestand.
 • Een maatschappij waaraan een mutatiefactuur gekoppeld is kan zelf aangepast worden.
 • Bij het aanklikken van de knop ‘deblokkeren RC’ in het RC maatschappij scherm komt er een melding als er al een latere definitieve RC bestaat.
 • Onder  Algemeen- financiële instellingen is er een knop gebouwd om niet naar de RC datum te kijken bij het koppelen van een factuur aan een betalingsregeling
 • Bij een RC maatschappij komt er een melding als er geen grootboeken staan op de maatschappij kaart . De meldingen kunnen ook ergens opgeslagen worden.

 

ADN berichtverwerking:

 • Bij het koppelen van digitale documenten kan er op POR code gezocht worden.
 • Bij digitale berichten kan er nu ook automatisch gekoppeld worden aan bancair product, hypotheek en financiering.
 • Digitale documenten van Aplaza kunnen automatisch verwerkt worden per maatschappij.
 • Een Aplaza transactie met type Offerte-aanvragen kan via een knop omgezet worden naar een contract transactie zodat de knop ‘verwerk’ alsnog gebruikt kan worden. Na het verwerken staat er een vinkje ‘in offerte’ op de polis.
 • Vanuit de digitale documenten vallen polisnummers nu dmv ctrl-c te kopiëren zodat ze via het ‘zoek polis’ scherm dmv ctrl-v gemakkelijk opgezocht kunnen worden.
 • Er is een knop ‘toon polis’ bij de digitale documenten toegevoegd.
 • Als een polis historisch gemaakt wordt door het ADN bericht en er hangt aan het bericht nog een boeking dan blijft hij wel aan de RC regeling hangen.

 

In de versies voor de 1.26.18.1.0 was het mogelijk dat de maatschappij in een tweetal situaties geen bedragen aanleverde in het ADN bericht:

 1. Bij een mutatie waarbij de bedragen niet veranderen

 2. Bij een losse boeking

Assu zette in dit geval de bedragen op 0 Euro om ervoor te zorgen dat er géén foutieve bedragen in Assu achterbleven door foutieve aanlevering van de maatschappij .

Bij de nieuwe situatie vanaf 1.26.18.1.0 geeft SIVI aan dat wanneer bedragen (in een mutatie- of losse boeking) niet aangeleverd worden deze bedragen hetzelfde blijven. Assu zal de bedragen nu niet meer op 0 Euro zetten. Mochten er hierdoor foutieve bedragen in Assu blijven staan, dan dient u contact op te nemen met de betreffende maatschappij. Wij kunnen deze foutieve aanlevering namelijk niet op de juiste manier afvangen en het is dus aan de maatschappij de aanlevering van de berichten aan te passen.

U kunt het eventueel ook melden bij het SIVI zodat zij dit wellicht op kunnen pakken met de betreffende maatschappij: support@sivi.org. Dhr. Peute is hiervan op de hoogte.

 

Workflows:

 • De workflow voor hypotheken is uitgebreid met een aantal datumvelden.
 • Op de relatiekaart is er een veld ‘onderhoudsdatum’ toegevoegd voor de workflows.
 • Tussenpersoon status kan nu ook gebruikt worden in de workflows.

 

Rekening courant:

 • Een RC positie kan nu overgeheveld worden naar een andere relatie (bijvoorbeeld bij overlijden).
 • Bij het openen van een RC positie kijkt het systeem nu of er betaalde facturen tussen staan. Deze worden dan uit de RC positie gehaald.
 • Wanneer een RC definitief is kan hij niet meer in Feniks geboekt worden.
 • Het is niet meer mogelijk 2 RC facturen uit verschillende boekjaren te verrekenen of samen te voegen.

 

Polis:

 • Op de polistegel kunt u nu zien of deze in een betalingsregeling zit.
 • Er is een status ‘offerte’ toegevoegd op polis niveau.
 • Het is nu mogelijk om bij een verzekerd object een taxatie geldigheidsdatum t/m… toe te voegen.
 • Het veld ‘verz. Bedrag inboedel’ is aangepast naar ‘verz. Bedrag inventaris’ conform SIVI.
 • Het is nu mogelijk een waarschuwingstekst op een polis te zetten.
 • De adresgegevens van de verzekeringsnemer worden overgenomen bij de objectgegevens.
 • Er is een notieveld bij het rekeningnummer op een pakketpolis gekomen waarin aangegeven kan worden van welke rekening de premie mag worden afgeschreven.

 

Hypotheek:

 • Een afgedrukte hypotheekfactuur is nu zichtbaar in het docarchief van de hypotheek.
 • De hypotheek checklist uit de hypotheekkaart valt nu ook te gebruiken in een rapportage.
 • Een taak na het aflopen van de rentevast periode van een hypotheek wordt naar 3 maanden gezet ipv 6 maanden.

U kunt dit doen in de hypotheek onder tabblad hypotheekdelen. U krijgt dan de mogelijkheid een taak aan te maken met betrekking tot het aflopen van de rentevast periode. Deze taak start dan 3 maanden vóórdat de rentevast periode afloopt.

 

Bancaire producten:

 • U kunt nu meerdere bancaire producten tegelijk selecteren en overhevelen.
 • Er is nu een kolom actuele bancaire producten bij de maatschappij.

Algemeen:

 • Het is nu mogelijk een windows gebruiker te koppelen aan Assu zodat u niet meer los in hoeft te loggen. Dit is in Assu in te stellen via Beheer-gebruikers. Dit werkt zowel op losse werkstations als bij inloggen op een terminal server.
 • Let op: onderstaand dient u samen met uw systeembeheerder te bepalen! 

Het is nu in Assu in te stellen hoeveel kernen er gebruikt worden voor het draaien van parallelle processen. Dit om ervoor te zorgen dat uw systeem snel blijft werken als u een zwaar proces zoals bijvoorbeeld een prolongatie draait. U kunt dit instellen via het witte boekje- instellingen-algemeen-geavanceerd.

 • Bij alle producten behalve hypotheken is het nu mogelijk een aanvullend statusveld toe te voegen naast actueel/historisch. Dit veld heet TP status en is via de stamtabellen in te regelen.
 • Bij gebruik van VOIP hebben actuele relaties de voorkeur bij het openen van de klantenkaart.
 • Er wordt nu gelogd wanneer een klant gebeld heeft via VOIP/TAPI.
 • Onder Beheer- gebruikersrollen is het gebruikersrollenscherm aangepast.
 • Er is een aanpassing gedaan wanneer u kies voor ‘verstuur back-up naar AI automatisering’ via het witte boekje.
 • Bij het inloggen in Assu zijn er nu duidelijkere meldingen als er wat fout gaat met inloggen.
 • Bij bellen via VOIP is er wat aangepast: als iemand inbelt komt er rechts onderin het scherm een popupje. Als de inbeller vervolgens doorverbonden wordt en bij iemand anders uitkomt dan krijgt die persoon automatisch de klantenkaart van de beller in beeld zonder extra popupje.

 

Tegels:

 • Als er documenten overgeheveld worden vanuit een product worden voortaan ook de statussen getoond (actueel/historisch)
 • Als er documenten overgeheveld worden vanuit een product is er nu ook een kolom relatienummer te zien.
 • Als u handmatig documenten verwerkt wordt de gebruiker die dat doet nu ook getoond in een kolom ‘gebruiker’.
 • Het is nu mogelijk een document naar het docarchief te slepen in een gegroepeerde beschrijving en daar los te laten. Het document krijgt dan gelijk de juiste beschrijving mee.
 • Als een docarchief gegroepeerd wordt blijven de in- en uitgeklapte mappen bewaard.
 • Het is nu mogelijk meerdere documenten in 1 keer in het docarchief op te slaan.
 • Binnen de documententegel is het nu mogelijk documenten helemaal van onderen naar boven te slepen.
 • Tegels kunnen nu ook vergroot worden door bovenin de tegel te dubbelklikken in plaats van op het vierkantje rechts bovenaan de tegel te klikken.
 • Een document wat in een tegel gesleept word met bijlage kan nu ook een naam krijgen.
 • Er kunnen nieuwe notitietypes aangemaakt worden in de notitie tegel.
 • Bij documenten in docarchief staan nu kleine symbooltjes om duidelijker te zien wat voor type document het is (Word, Excel…)
 • Notities kunnen nu en masse gekopieerd worden.
 • Bij de takentegel van de cockpit zijn er extra kolommen bijgekomen (hyp.nr, relatienummer…)
 • Het is nu mogelijk om meerdere documenten tegelijk te verwijderen uit het docarchief.
 • Er kan nu vanuit een notitie naar de klant gemaild worden zodat de klant op de hoogte is van de notitietekst.
 • Er komt nu een melding in de notitie dat er een taak aangemaakt is vanuit de notitie.
 • Bij het openen van een notitie is het nu mogelijk meerdere extra notities toe te voegen.

 

Abonnementen:

 • In de abonnementenwizard kunt u nu gelijk een factuurtype selecteren.
 • De status ‘offerte’ is toegevoegd bij de abonnementen.

 

Automatische handeling:

 • Er kan nu ook een tijdgebonden servertaak naar prospects verzonden worden.
 • Er is nu ook een automatische handeling trigger voor het eruit halen van een agendapunt.
 • Het is nu in te stellen dat een automatische handeling niet meer weg geklikt mag worden.

 

E-mail:

 • Mails die vanuit Assu verzonden worden zijn nu ook om te zetten naar een ander mailtype bestand (.eml bestand) zodat ze bijvoorbeeld als bijlage toegevoegd kunnen worden aan een volgende mail.

 

 • Outlook synchronisatie kan per gebruiker via de instellingen ingericht worden. U kunt dit doen via het witte boekje en dan gebruikersinstellingen-outlook agenda.
 • De opmerkingen die bij het emailadres op de klantenkaart gemaakt worden zijn nu ook zichtbaar bij het maken van een email aan de klant.

 

Agenda- en takentegel:

 • Als er een taak aangemaakt wordt zonder taakomschrijving dan wordt het onderwerp naar de omschrijving gekopieerd.
 • Het is nu mogelijk om kleuren te gebruiken in de agenda. Deze kleuren kunnen ook gesynchroniseerd worden met uw outlook agenda. Zowel van Assu naar Outlook als van Outlook naar Assu.
 • Klantnaam wordt nu getoond in de afspraak in de agenda.
 • De Assu agenda loopt mee met de huidige tijd. Als het nu bijvoorbeeld 16.00 is en u gaat naar de agenda dan ziet u de punten vanaf 16.00.
 • Als er een taak aangemaakt wordt vanuit een notitie met een bijlage dan komt voortaan de bijlage ook mee naar de taak. De bijlage gaat ook naar het docarchief.

 

 

Appviseurs:

Let op: onderstaande wijzigingen in de app zijn pas van kracht als er een nieuwe versie van de Appviseurs beschikbaar is.

 • Er wordt meer traffic gegenereerd naar de appviseurs app.

U kunt nu bijvoorbeeld voor een document aangeven of er een notificatie gestuurd moet worden naar de klant of dat de klant akkoord dient te geven voor het document (voor bestaande documenten kunt u dit voor het document zelf aangeven in de documententegel, voor nieuwe documenten die naar de documententegel gesleept worden of documenten die aan een notitie toegevoegd worden kunt u dat doen in het scherm wat tevoorschijn komt nadat u op het plusje heeft geklikt in de documententegel)

 • Wachtwoord kan automatisch verzonden worden als de klant het vergeten is en dat doorgeeft via de app.
 • De status van een adviseur komt automatisch op afwezig/bezet buiten kantooruren. Deze zijn via het witte boekje bij de instellingen aan te geven.
 • Documenten kunnen door middel van de chat gedeeld worden.
 • De bijlage bij een notitie wordt nu ook in het docarchief getoond.
 • Documenten op relatieniveau worden nu in de app getoond bij “uw profiel’
 • Als de app niet meer gebruikt wordt door de gebruiker logt hij automatisch uit na een bepaalde tijd.
 • De verzekerde som van de dekkingen wordt nu ook getoond in de app.
 • Er is een aanpassing gedaan dat de wijziging getoond wordt als de status tussenpersoon schade wijzigt.
 • Als het vinkje ‘toon producten van elkaar in dossier’ aan staat in het dossier van de relatie dan kunnen de verzekeringnemers in de app zien van wie welke polis is.
 • Er kan nu een reden opgegeven worden bij het afkeuren van een klantmutatie wanneer een klant een mutatie ingeeft via de app.
 • Bij alle statusveranderingen (hypotheek) wordt dit in de app getoond dmv een push notificatie. De klant krijgt zo een tijdlijn mbt de hypotheekafhandeling.
 • Een notitie die uit een klantmutatie ontstaat wordt ook het betreffende document toegevoegd als bijlage.

 

Management:

 • Er is een extra kolom gekomen bij management voor wijzigingsreden.
 • Bij kredieten is nu de provisieboeking zichtbaar.

 

Selecties:

 • Het veld ‘incassomethode’ is nu ook te selecteren op polisniveau.

 

Koppeling met externe pakketten:

 • Op de geldgeverkaart kun je per geldgever aangeven welke HDN code erbij hoort.

 

Sjablonen:

 • Het onderwerp van een email is nu ook in te richten vanaf een emailsjabloon door middel van invoegvelden.
 • <<verzekerde>> kan nu ook toegevoegd worden op basis van een polis sjabloon.
 • Het telefoonnummer van de gebruiker wordt nu ook getoond op het sjabloon als er voor de gebruiker een telefoonnummer ingevuld is.

 

Werklijst:

 • Beheerteam is toegevoegd op relatieniveau.

 

Gerelateerde artikelen

Artikel - Wat is nieuw versie 1.2621.3.0

Nieuwe functionaliteiten versie 1.2621.3.0

Lees meer

Wat is nieuw versie 1.2620.3.0

Uitgebreide documentatie over de nieuwe versie 1.2620.3.0 Met bijbehorende Updates

Lees meer

Wat is nieuw versie 1.2619.3.0

Uitgebreide documentatie over versie 1.2619.3.0 met bijbehorende Updates.

Lees meer