Wat is nieuw versie 1.2617.3.0

upgrade

Vanaf versie 1.2617.3.0

Inhoud

 Relatie

 • Op het tabblad ‘Extra informatie’ op de relatiekaart kunt u nu middels een knop de inloggegevens aanmaken of resetten middels de bruine knop.
 • Middels de knop met envelop hierboven kunt u de inloggegevens versturen naar uw relatie. Let op: Hiervoor dient u wel een e-mailsjabloon aan te maken op relatieniveau met de invoegvelden ‘<<DPAGebruikersnaam>> + <<DPAWachtwoord>>’ en een begeleidende tekst richting uw klant.
 • Middels de knop ‘Feniks’ (boekhoudprogramma Assu®) kunt u de relatiegegevens doorzetten naar het boekhoudprogramma. Dit is alleen van toepassing als u ook daadwerkelijk gebruik maakt van Feniks.
 • Communicatie Profiel van een relatie is uitgebreid met een Communicatie push profiel. Hierin kunt u aangeven dat een workflow een pushbericht kan sturen via SMS of Appviseurs.
 • Het programma controleert nu of een nieuwe relatie die opgevoerd wordt in het systeem al bestand middels een check op postcode en huisnummer. Eventuele relaties met hetzelfde adres worden gelijk weergegeven zodat u kunt controleren of de relaties reeds is ingevoerd.
 • Wanneer u een relatie overhevelt naar een ander dossier komen voortaan alle producten mee naar het nieuwe dossier.
 • Bij een zakelijke relatie kunt u nu aangeven of er BTW verrekend moet worden. Hiervoor is een veld toegevoegd genaamd ‘BTW Verrekenbaar’.
 • U kunt aangeven op de relatiekaart of een ID bewijs van een klant gecontroleerd is. U vindt dit vinkveld terug op tabblad ‘Identiteitsbewijzen’.
 • Op relatieniveau is het nu mogelijk om alle notities binnen het dossier te zien. Dit kunt u aan of uit zetten bij de Algemene Instellingen.
 • Op relatieniveau is een nieuw veld die de leeftijd van de relatie weergeeft. Dit veld is ook beschikbaar in de selectie functie.
 • Overhevelen knoppen zijn op dossier niveau toegevoegd. Deze waren eerder alleen beschikbaar op cockpit niveau.
 • Als u een dossier afsluit middels de knop ‘Dossier sluiten’ dan krijgt u nu één scherm waar alle gewijzigde opstaande schermen van het dossier met 1 druk op de knop opgeslagen en gesloten kunnen worden.
 • Het is nu mogelijk een dossier over te hevelen naar een andere portefeuille. Dit kon voorheen alleen met relaties.
 • Op het tabblad ‘Samenvatting’ op dossierniveau wordt nu rekening gehouden met de boekingen achter de polis. Eerst werd er alleen gekeken naar de provisie die op dat moment bij de polis geadministreerd stond en niet naar eventuele mutaties ect op de polis. Door de boekingen aan te houden is zijn uw verdiensten nog exacter weergegeven voor dit dossier.

Schade

 • Assu® beschikt over schade types. Deze schade types kan de gebruiker aanmaken vanuit de stamtabellen schade. De schade types wordt op hoofdbranche niveau gefilterd en op de schadekaart getoond.
 • Bij het zoekscherm voor schades is een kolom toegevoegd met de ‘Schadehersteller’ van de schade.
 • Op de schadekaart is een veld toegevoegd genaamd ‘BTW verrekenbaar’ zodat u kunt zien of er BTW verrekend moet worden voor de schade.
 • Op de schadekaart is een veld toegevoegd genaamd ‘Letselschade’ zodat u kunt zien of het een letselschade betreft.
 • Als u via de tegel ‘schades’ op de relatiekaart een export doet naar Excel dan komt voortaan de maatschappij waar de schade loopt ook mee.

Financieel

 • Er is in het factuuroverzicht van het in -excasso scherm een kolom ‘factuur reden’ toegevoegd.
 • Vinkje toegevoegd op polis niveau om de nota alleen op hoofdverval datum polis te versturen.
 • Bij samengevoegde factuur is er vanaf nu een controle op originele totaalbedrag t.o.v. de factuurregels.
 • Bij het opslaan van verzamelnota’s wordt in de bestandsnaam verzamelnota opgenomen.
 • Facturen die in een betalingsregeling zitten (RC positie met verzekeringnemer dus niet achterstand regeling) kunnen niet meer samengevoegd worden. Het systeem voorkomt dit door het te blokkeren.
 • Op de schadekaart is een veld toegevoegd genaamd ‘BTW verrekenbaar’ zodat u kunt zien of er BTW verrekend moet worden voor de schade.
 • Het aantal dagen wat aangehouden moet worden tussen aanmaningen is nu instelbaar. Dit geldt alleen voor facturen die geen betrekking hebben op polissen.
 • Facturen die in een betalingsregeling / RC positie klant opgenomen zijn, kunnen niet meer samengevoegd worden. Dit wordt nu geblokkeerd.
 • Vanaf heden is het mogelijk een begeleidende e-mail tekst aan te passen voordat u deze naar uw klant verstuurd. Voorheen werd deze e-mail gelijk verstuurd (onder water) zonder dat u deze aan kon passen.
 • Om uw facturen na prolongatie af te kunnen drukken kunt u nu ook naar tabblad ‘Financieel/ADN’ à “Facturen afdrukken” om uw prolongatiefacturen af te drukken.
 • Er is een tijdgebonden servertaak gemaakt om een controle uit te voeren op TP incassoboekingen waar geen facturen tegenover staan.

Wanneer dit het geval is dan krijgen de gebruikers een melding. U kunt op deze melding klikken om te zien welke boekingen het betreft. Als hier boekingen in voorkomen kunt u contact opnemen met onze helpdesk om dit op te lossen.

 • U kunt voortaan de factuur aanleveren bij uw zakelijke klanten in UBL formaat. U kunt dit instellen via ‘Instellingen’ à ‘Algemeen’ à tabblad ‘Financieel’. U kunt de optie ‘Bij factuur verzending’ per email ook de UBL van de factuur meesturen. Dit geldt alleen voor facturen aan zakelijke relaties.
 • Vanaf nu is het mogelijk om een QR code af te drukken op facturen zodat de betaling gedaan kan worden middels een bankapp op mobiele apparaten.
 • Facturen die aan onderdelen hangen (vanuit een conversie bijvoorbeeld) kunnen nu ook opgenomen worden in een RC positie van een klant.
 • Het invullen van een RC datum op een factuur is nu verplicht gemaakt zodat de gebruiker dit niet kan vergeten in te vullen bij een premie- of schadenota.
 • Bij het maken van een incasso SEPA batch kan een gebruiker nu zien of er reeds een bedrag betaald is op een factuur die geselecteerd wordt voor de batch.
 • U kunt voortaan instellen wat de maximaal aantal regels is wat een SEPA batch mag bevatten. (Boekje à Koppelingen à Boekhoud Instellingen à tabblad Algemeen.)
 • U kunt voortaan instellen wat het maximale bedrag is wat een SEPA batch mag bevatten. (Boekje à Koppelingen à Boekhoud Instellingen à tabblad Algemeen.)
 • Het factuuroverzicht is uitgebreid met de kolommen “Aantal dagen open sinds verzenddatum” + Gestorneerd.
 • Op het factuurscherm is een veld toegevoegd ‘Oms. Boekhouding”. Middels het vullen van dit veld krijgt u deze omschrijving in de boekhouding te zien.
 • Wanneer u een Audit file maakt vanuit Feniks worden voortaan ook de debiteuren en crediteuren geëxporteerd.
 • Wanneer u een Audit file maakt vanuit Feniks worden voortaan ook de dagboekbladzijden met bijbehorende regels geëxporteerd.
 • Wanneer u in Feniks een factuurnummer ingeeft vanuit een bankafschrift en het bankrekeningnummer van de bewuste relatie staat nog niet in Feniks, dan wordt de vraag stelt of dit rekeningnummer toegevoegd mag worden in Feniks.
 • Wanneer u een bankafschrift inleest en er zit een onbekende betaling in, dan wordt de bewust regel dikgedrukt. Hierdoor is het duidelijk zichtbaar als er verkeerd geboekt wordt.

ADN berichtverwerking

 • Er is een wachtrij gecreëerd die ervoor zorgt dat de server minder belast wordt als er meerdere prolongaties tegelijk gestart worden.
 • Er is een waarschuwing toegevoegd die de gebruiker attendeert bij het verwerken van een bericht met poliswijzigingsdatum dat er nog een prolongatiebericht met dezelfde poliswijzigingsdatum nog niet verwerkt is.
 • Handmatige prolongatie, indien een polis provisievrij is dan wordt deze polis rood gekleurd in het overzicht.
 • De prolongatiemodule zal voortaan een pakketregel genereren voor polissen die als losse polis worden aangeleverd door de maatschappij, maar wel als pakket staan geadministreerd in Assu®. Om toch de prolongatie te kunnen verwerken en de juiste factuur te genereren zal Assu® voortaan een pakketregel aanmaken, in het prolongatieoverzicht zichtbaar d.m.v. een groen vinkje in de regel van het pakket, zodat de financiële verwerking goed gaat.
 • Wanneer u een nieuw contractbericht verwerkt is de portefeuille van de gekozen relatie zichtbaar in het verwerkingsscherm.
 • Wanneer u in deze versie uw abonnementen handmatig prolongeert dan zal Assu® voortaan om een verwerkdatum vragen. Dit is de factuurdatum die de factuur meekrijgt.
 • Het is mogelijk om een mutatiebericht om te zetten naar een nieuw contractbericht. Met deze extra functie kan de desbetreffende (pakket) polis automatisch in een dossier geplaatst worden. Dit werkt niet voor een onderdeel van een pakket omdat dit bericht te weinig informatie bevat.
 • Er is een beveiliging toegevoegd die het onmogelijk maakt om een ‘nieuw contract’ bericht van een onderdeel te verwerken indien er nog een onverwerkt ‘nieuw contract’ bericht van het bijbehorende pakket is.
 • Het is mogelijk om een mutatiebericht om te zetten naar een ‘nieuw contract bericht. Het voordeel is dat de gebruiker niet eerst de polis moet invoeren om het bericht te verwerken.
 • Het is nu mogelijk om documenten te kopiëren en plakken. Eerder was alleen knippen en plakken mogelijk.
 • Digitale documenten zijn vanaf nu ook handmatig te koppelen aan een hypotheek.
 • Bij digitale documenten is er een optie toegevoegd die het mogelijk maakt om de documenten te exporteren via Excel naar een lokale schijf.
 • Groeperen op beschrijving wordt automatisch uitgeklapt in documenten archief.
 • De naam van het sjabloon kan voortaan 100 tekens bevatten in plaats van 50 tekens.
 • Het is nu mogelijk om ook bij brieven standaard bijlages te koppelen. Wanneer een bepaalde brief sjabloon afgedrukt wordt en gekoppelde bijlages heeft, dan worden deze bijlages gelijk afgedrukt met de briefsjabloon.
 • Documentmanager; U kunt nu de naam van het document direct kopiëren en gebruiken om te plakken in het veld naam voor het bewuste document wat u sleept.
 • Documentbeschrijving is een verplicht veld geworden. U moet dus nu altijd een duidelijke en uniforme beschrijving meegeven. Via Onderhoud Stamtabellen à Algemeen à kunt u zelf de beschrijvingen beheren. In de nieuwberichten van Assu® vindt u een lijst met beschrijvingen die wij minimaal adviseren.
 • Digitale documenten; u kunt voortaan ook documenten koppelen aan een relatie zonder een product te selecteren.
 • U kunt nu een rapportage koppelen aan een e-mail sjabloon. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld een workflow kunt bouwen die uw klant jaarlijks (geautomatiseerd) een polis overzicht stuurt.

Workflow

 • Startcondities workflows zijn uitgebreid met starten op agendadatum.
 • Het is mogelijk om sjablonen te verbergen voor de wizard.
 • Er is vanaf nu de mogelijkheid om een handeling te laten uitvoeren die het extranet start.
 • Er is een nieuw workflow blokje gemaakt genaamd “Gebruiker melding”. Hiermee kunt u een melding geven aan de gebruiker die de workflow uitvoert. De gebruiker kan alleen maar op “OK” klikken. Hiermee is de gebruiker op de hoogte dat de workflow een activiteit heeft uitgevoerd of eventueel dat de workflow klaar is.
 • Vanaf heden is het mogelijk om een workflow automatisch te laten doorlopen bij wijziging van een status van bijvoorbeeld een taak, relatiestatus, schadestatus etc.
 • Het is nu mogelijk een startconditie naar een datumveld te laten kijken zonder dat er naar een jaartal gekeken wordt. Maand en dag zijn dan leidend voor het starten van de workflow.
 • Bij het versturen van een email via een workflow kunt u voortaan aangeven of de email ook naar de partner gestuurd mag worden.
 • Als u een sjabloon instelt in de workflow kunt u nu direct een voorbeeld bekijken van de sjabloon die u kiest, tevens is dit sjabloon gelijk bewerkbaar vanuit dit scherm. Hierdoor hoeft u niet meer naar Onderhoud à
 • U kunt nu een taak toebedelen aan een gebruikersgroep via een workflow actie.
 • U kunt nu ook velden van het dossier gebruiken bij de startcondities van een workflow.
 • Een workflow is, inclusief de gebruikte modules in de bewuste workflow, te importeren en te exporteren.
 • U kunt nu objectvelden selecteren bij de startcondities van workflows.

Rekening Courant

 • Het RC (maatschappij) scherm is aangepast. De volgorde van de velden is aangepast. Een gecontroleerde en gesloten RC zal niet meer in de lijst weergegeven worden voor de maand waarin hij is gesloten. Zo houdt u overzicht over de nog te controleren RC-en voor een bepaalde maand en maatschappij.
 • In het overzicht van de boekingen van een bepaalde maatschappij en periode is nu inzichtelijk wat voor type boeking het is. (prolongatie, mutatie, algemeen ect)
 • Wanneer u een betalingsvoorstel klaarzet om een RC afdracht te doen richting de maatschappij is nu inzichtelijk voor welke maand de betaling wordt gedaan.
 • Mogelijkheid om een foutief RC bedrag te corrigeren naar wat Assu® berekent aan de hand van het pre-verwerkingsrapport.
 • Indien er een bericht is met een foutief RC bedrag komt er nu een melding om het bericht te controleren en evt. contact opnemen met de maatschappij.
 • Wanneer factuur financieel geboekt is en daarna vinkje ‘niet RC via mij.’ wordt aangezet, deze alsnog op juiste grootboek gezet wordt.
 • Wanneer er een nieuwe polis wordt toegevoegd bij een klant met RC positie dan krijgt de gebruiker een vraag of de polis toegevoegd moet worden in de RC positie.
 • Op de RC positie kaart is het nu inzichtelijk aan welke maatschappij de gekoppelde polissen hangen.

Polis

 • U kunt voortaan direct een dekking openen vanaf het eerste polisscherm. Voor deze update moest u eerst naar tabblad ‘verdeling’ toe om de dekking te kunnen openen.
 • Bij het handmatig aanmaken van dekkingen bij een polis kunt u voortaan meerdere objecten tegelijkertijd aanvinken zodat deze aangemaakt worden.
 • Object Opstal; het veld ‘Soort woning’ is niet meer verplicht om in te vullen.
 • Schadevrije jaren velden op dekking en object zijn gekoppeld. Als u de schadevrije jaren op 1 van deze twee schermen aanpast wordt dit naar het andere scherm doorgevoerd.
 • Op het dekking scherm van Wettelijke Aansprakelijkheid wordt de verzekerde som niet meer gevuld door Assu®.
 • Object Auto; Andere bestuurder gegevens zijn uitgebreid met een geboortedatum voor de andere bestuurder.
 • Dekking Inboedel; het veld ‘verzekerde som’ op tabblad Algemeen wordt grijs gemaakt als u bedragen invult op het 4de tabblad ‘Verzekerde bedragen’.
 • Opstal Object; scherm is uitgebreid met “Adresscan” vinkveld.
 • Provisiegegevens; Handmatige provisie boeking scherm is uitgebreid met een veld voor een toelichting.
 • Diverse dekking- en objectschermen zijn AFD proof gemaakt. (Gelijk gemaakt met de AFD standaard die in Assu® altijd leidend is.
 • Wanneer u een polis op premievrij zet dan zet Assu® voortaan de premie op € 0,00
 • Het is nu mogelijk om meerdere onderdelen tegelijkertijd uit een pakket te verwijderen. Het was al mogelijk om meerdere polissen tegelijkertijd in een pakket te zetten.
 • Objecten Opstal en Inboedel; u kunt nu een foto uploaden van het object. Uw klant kan dit eventueel zelf ook doen via de Appviseurs app.

Hypotheek

 • Bij gekoppelde polissen aan de hypotheek wordt nu de branche getoond.
 • De Scenario Advies koppeling is uitgebreid met de mogelijkheid om een hypotheek te selecteren die je wilt overschrijven met informatie vanuit Scenario Advies.
 • Het is mogelijk om een polis te koppelen vanuit de hypotheekkaart.
 • Gekoppelde hypotheken aan een geldgever zijn vanaf nu over te hevelen.
 • Het is nu mogelijk om een hypotheekfactuur direct te mailen naar de notaris vanuit de hypotheekkaart. U hoeft nu niet meer de factuur eerst op te slaan als PDF om hem te versturen. Dit kan nu direct verstuurd worden vanuit ‘afdrukken’ bij de factuur.

Algemeen

 • Vinkje TAPI is toegevoegd aan het gebruikersscherm. Als het niet aan staat, zal voor die gebruiker niet de TAPI koppeling gestart worden.
 • Bij de automatische trigger Factuur gestorneerd wordt ook de factuur als bijlage meegestuurd zodat de email, die als handeling kan worden uitgevoerd, deze ook als bijlage meestuurt naar de relatie.
 • In de algemene instellingen kan per incassowijze ingesteld worden wat de tussenpersoon incassokosten voor nieuwe polissen zijn. Dit geldt zowel voor handmatig aangemaakte polissen als nieuwe contracten die via ADN worden verwerkt.
 • Er is een koppeling toegevoegd met FinConnect. Hiermee is het mogelijk om vanaf het polis scherm of het schade scherm een digitaal schadeformulier te versturen.
 • Het is mogelijk om per portefeuille een voorvoegsel in te stellen welke gebruikt wordt voor factuur- en schadenummers die door Assu® gegenereerd worden. Dit voorvoegsel mag maximaal 3 tekens lang zij, en is te vinden bij de algemene instellingen.
 • In de notitielijst kan niet worden gegroepeerd.
 • Er zijn nieuwe notitietypes toegevoegd:
  • Telefoon uit
  • Telefoon in
  • Voicemail uit
  • Voicemail in
  • Bezoek op kantoor
  • Bezoek bij klant
 • In de instellingen is een mogelijkheid toegevoegd om de sjabloon naam als documentbeschrijving te gebruiken voor brieven en handmatig verstuurde e-mails. Indien dit wordt aangevinkt, zal het systeem automatisch de naam van het sjabloon in als beschrijving invullen bij het opslaan van een brief of e-mail en de gebruiker mag deze niet meer wijzigen. De naam van het document mag dan nog wel worden aangepast.
 • Bij het versturen van factuurbijlagen kan nu worden aangegeven of een specifiek bijlage type alleen bij expiratiedatum van het contract meegestuurd moet worden.
 • Er is een automatische handeling trigger toegevoegd voor wijziging van een adres dat niet primair is. Bj deze trigger en ook bij de trigger voor wijziging van het primaire adres kan nu gekozen worden om alleen uit te voeren wanneer het adres een specifiek type heeft.
 • Het is mogelijk om vanuit een financiering middels een knop naar de maatschappijkaart te gaan. De werking is vergelijkbaar met de bancaire kaart.
 • Scannen met scheidingsvellen. Het is mogelijk om via de documenten manager een stapel papier te scannen. Door er scheidingsvellen tussen te plaatsen maakt Assu® automatisch aparte PDF bestanden van de scans die u eenvoudig via de documenten manager kunt plaatsen in het dossier. Deze documentenmanager kunt u bereiken in het menu via de cockpit van Assu®. De scheidingsvellen kunt u downloaden vanaf onze website onder het kopje downloaden bij rapportages.
 • “Wilt u de wijzigingsdatum op vandaag zetten?” Deze melding kunt u uitzetten in de algemene instellingen in het menu van Assu®.
 • Bij onderlinge relatiekoppelingen is er nu een controle zodat een koppeling niet dubbel gelegd kan worden.
 • Bij het zoeken op een telefoonnummer vanuit de cockpit hoeft de gebruiker geen rekening te houden met een streepje. Assu® filtert het streepje automatisch weg.
 • Het geslacht van een relatie wordt vanaf nu getoond in de cockpit middels een symbool.
 • Bij de adresgegevens is een Googlemaps icoontje toegevoegd. Middels dit icoontje wordt de gebruiker direct naar het ingevulde adres van Google Maps geleid.
 • Het is mogelijk om berichten en documenten op te halen via het bedrijfscertificaat van Solera. Eerder was het alleen mogelijk via een persoonlijk paspoort.
 • Het is nu mogelijk om abonnementen op relatieniveau via de abonnemententegel historisch te maken.
 • De update knop is niet meer beschikbaar als er geen update beschikbaar is.
 • De knop ‘Aplaza’ in de cockpit van Assu® is gewijzigd naar ‘Transacties’. Omdat transactiekoppelingen is uitgebreid met Risk Verzekeringen heeft deze knop een naamswijziging ondergaan. Hier komen in de toekomst eventueel andere transactiekoppelingen bij.
 • Onderhoud Stamtabellen à Financieringsvormen is uitgebreid zodat u zelf vormen kunt toevoegen/wijzigen/verwijderen.
 • Selecties kunt u nu importeren en exporteren. Voorheen kon u alleen een selectie importeren.
 • U kunt een maatschappij nu ook historisch maken via de maatschappijkaart, veld ‘Status’.
 • Wanneer u zoekt naar maatschappijen, kunt u nu zien bij het zoekresultaat hoeveel actuele polissen, historische polissen, verwijderde polissen en totaal gekoppelde polissen een maatschappij heeft.
 • Van het ‘Instellingen’ scherm is de lay-out aangepast zodat deze overzichtelijker is.
 • Wanneer u nu een rapport gaat afdrukken dan kunt u kiezen of dit rapport als .PDF of als Word document opgeslagen wordt. Het Word rapport kunt u daarna nog bewerken.
 • Gebruikersrollen en rechten; dit onderdeel is verder uitgesplitst zodat u meer onderscheid kunt maken welke gebruikers bepaald onderdelen wel/niet mogen gebruiken/wijzigen en verwijderen.
 • Wanneer u bij een factuur of rapport kiest voor de optie ‘afdrukvoorbeeld’ dan komt deze voortaan altijd op de voorgrond.
 • Via de knop ‘prospects Verwerken’ in de cockpit van Assu® kunt u .XML bestanden die uw website genereert inlezen zodat prospects automatisch in Assu® gezet worden.
 • Het is niet meer mogelijk een gebruiker te verwijderen indien er nog actuele taken of agendapunten aan deze gebruiker hangen.
 • Op een maatschappij relatiekaart is het nu mogelijk, via het tabblad ‘website’ om meerdere extranet locaties te registreren van een maatschappij. Voorheen zat er een veld op de maatschappijkaart om 1 extranet locatie te administreren. Dit veld is verplaatst naar het bovengenoemde tabblad ‘websites’.
 • Alle datumvelden in het programma hebben hetzelfde format gekregen. DD-MM-YYYY. (DAG-MAAND-JAAR)
 • Het is mogelijk om gebruikersgroepen aan te maken, te wijzigen en te verwijderen. U kunt zelf gebruikers toekennen aan de diverse groepen die u zelf aanmaakt. Deze groepen kunnen binnen de workflows gekozen worden zodat bepaalde taken op een groep gezet worden.
 • Indien het digitale paspoort dreigt te verlopen wordt er naast de bekende melding een taak aangemaakt voor de gekoppelde gebruiker.
 • Bij de laatst geopende dossiers staat vanaf nu de laatste bovenaan.
 • Invulbare PDF sjablonen bevatten nu ook de partner invoegvelden.

Dossier

 • Vinkje TAPI is toegevoegd aan het gebruikersscherm. Als het niet aan staat, zal voor die gebruiker niet de TAPI koppeling gestart worden.
 • Bij de automatische trigger Factuur gestorneerd wordt ook de factuur als bijlage meegestuurd zodat de email, die als handeling kan worden uitgevoerd, deze ook als bijlage meestuurt naar de relatie.
 • In de algemene instellingen kan per incassowijze ingesteld worden wat de tussenpersoon incassokosten voor nieuwe polissen zijn. Dit geldt zowel voor handmatig aangemaakte polissen als nieuwe contracten die via ADN worden verwerkt.

Financiering

 • Via de productkaart Financiering kunt u nu direct naar de relatiekaart van de ‘Financierder’ gaan.
 • Een financiering is nu aan twee relaties te koppelen.

Abonnementen

 • Het is nu mogelijk een deelfactuur te maken tot einde van het jaar. Voor kantoren die altijd van 1 januari tot 31 december willen factureren is deze optie gemaakt om een gedeelte van het jaar te factureren. De volgende periode loopt dan weer vanaf 1 januari.
 • Het is vanaf nu mogelijk om abonnementen te verwijderen via de Assu® cockpit.
 • Het is mogelijk om abonnementen te betalen per jaar in plaats van per maand. Dit lost het probleem van de afrondingsverschillen op. LET OP! Er dient eerst een script gedraaid te worden zodat de bedragen worden gewijzigd naar jaarbedragen.

Tijdregistratie

 • Bij het tijdregistratieoverzicht is het veld ‘Omschrijving’ (van de handeling) toegevoegd. Dit nieuwe veld wordt ook geëxporteerd naar Excel.

Automatische handeling

 • Het is nu mogelijk om bij een automatische handeling een workflow handeling op te roepen zonder dat de gebruiker verplicht is om vooraf een workflow in te selecteren. Dit houdt in dat de automatische handeling wel getriggerd wordt. De gebruiker kan op dat moment kiezen welke workflow gestart moet worden. Dit kan alleen als bij de handeling “Workflow starten” het vinkveld “Automatisch” uit gevinkt staat.

E-mail

 • Uitgestelde verzending is mogelijk bij het versturen van een e-mail.
 • Het is nu mogelijk om via “Gebruikers Instellingen” à “E-mail accounts uitgaand” meerdere emailadressen te koppelen aan een gebruiker. U kunt hierbij ook de naam weergave meegeven die de ontvanger van de e-mail ziet als de mail binnen komt.
 • Tevens is het mogelijk om meerdere handtekeningen aan een gebruiker toe te voegen. Via tabblad e-mail handtekeningen kunt u 1 of meerdere e-mailhandtekeningen toevoegen.
 • Het is nu mogelijk de bezorging van uw email uit te stellen middels de knop ‘Bezorging Uitstellen’ binnen uw emailscherm (Assu® tekst editor).

Agenda- en takentegel

 • Beschikt u over meerdere locaties dan kunt u die vastleggen in de algemene stamtabellen.
 • Het is mogelijk om het agendascherm tonen in een apart / los venster.
 • Het is nu mogelijk om het takenscherm te tonen in een apart / los venster.

Consumenten app voor iOS en Android, Appviseurs

 • Het is nu mogelijk een “afwezigheidsbericht” te sturen als een gebruiker van Appviseurs een chatbericht stuurt buiten kantoortijden. (afwezigheid assistent). Dit is instelbaar bij de Appviseurs instellingen binnen Assu®.
 • Een gebruiker kan zichzelf een chatstatus geven binnen Assu®. Dit vindt u rechts onderin de cockpit van Assu®. Wanneer de gebruiker zichzelf op “afwezig” of “offline” zet dan krijgt de relatie die een chatbericht stuurt automatisch een afwezigheidsbericht.
 • Wanneer uw klant voor het eerst inlogt in de Appviseurs app krijgt hij/zij de vraag of ze op de hoogte gehouden willen worden middels de app. Wanneer de klant “Ja” antwoord dan wordt in Assu® het communicatie pushprofiel op Appviseurs gezet.
 • Onze website appviseurs.nl is live gegaan. U kunt deze site doorgeven aan uw relaties wanneer ze meer informatie willen over Appviseurs. Bij de veel gestelde vragen pagina kan u klant ook een uitgebreide handleiding vinden.
 • Het is nu mogelijk om buiten PDF bestanden ook andere type bestanden te kunnen openen via de app.
 • Het is nu mogelijk om een notitie die u maakt in Assu®, middels het vinkveld ‘Toon in digitaal portaal’, met u klant te delen via Appviseurs. De notitie wordt zichtbaar gemaakt in de ‘Activiteiten’ tegel in de app.
 • Het is nu mogelijk een “afwezigheidsbericht” te sturen als een gebruiker van Appviseurs een chatbericht stuurt buiten kantoortijden. (afwezigheid assistent). Dit is instelbaar bij de Appviseurs instellingen binnen Assu®.
 • Een gebruiker kan zichzelf een chatstatus geven binnen Assu®. Dit vindt u rechts onderin de cockpit van Assu®. Wanneer de gebruiker zichzelf op “afwezig” of “offline” zet dan krijgt de relatie die een chatbericht stuurt automatisch een afwezigheidsbericht.

Management

 • U kunt nu uw provisie per maatschappij bekijken.
 • AFM tegel is uitgebreid met diverse zaken die u voortaan aan moet geven bij dit onderzoek.

Selecties

 • Het maken van een mailing via een selectie is aangepast. U wordt nu door middel van een wizard door het proces geleid.

Multiportefeuille

 • Bij zoek abonnementen wordt getoond in welke portefeuille het abonnement zit.
 • Vanuit de abonnementenkaart wordt getoond binnen welke portefeuille het abonnement hoort.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe relatie moet de gebruiker eerst de portefeuille selecteren en daarna de adviseur. De reden hiervan is dat je anders een adviseur kunt selecteren die portefeuille-afhankelijk is, en je die daarna dus niet meer terugziet in het drop down-menu in de relatiekaart.
 • De adviseur is niet meer portefeuille afhankelijk.

AVG

 • Het is mogelijk om diverse criteria aan een wachtwoord van een gebruiker te stellen.
 • U kunt instellen na hoeveel maanden het veld BSN leeggehaald moet worden. Dit kan u doen via “Instellingen” à AVG
 • U kunt bij de ‘beschrijving’ van documenten nu instellen welke gebruikers in de documenten mogen met de bewuste beschrijving + hoe lang het document bewaard mag worden in Assu®.

Koppeling met externe pakketten

 • Service provider Risk is gekoppeld met Assu®. Deze koppeling maakt het mogelijk dat de gebruiker een extranet transactie kan starten vanuit de polis in Assu® en direct geleid wordt naar de bewuste polis in het extranet van Risk.
 • Er is een transactiekoppeling gerealiseerd met Risk Verzekeringen. Wanneer u een transactie start wordt het Subliem programma opgeroepen in een webbrowser van Assu® zelf of uw eigen webbrowser die de voorkeur heeft binnen Windows. Bij de algemene instellingen binnen Assu kunt u zelf bepalen welke browser uw voorkeur heeft. ‘Gebruiken bij openen van websites de standaard browser’.
 • De Finconnect koppeling is uitgebreid op relatie- en polisniveau.
 • De koppeling met Scenario advies is geoptimaliseerd met betrekking tot de velden die geïmporteerd en geëxporteerd worden.
 • De koppeling met Adviesbox is geoptimaliseerd.

Gerelateerde artikelen

Artikel - Wat is nieuw versie 1.2621.3.0

Nieuwe functionaliteiten versie 1.2621.3.0

Lees meer

Wat is nieuw versie 1.2620.3.0

Uitgebreide documentatie over de nieuwe versie 1.2620.3.0 Met bijbehorende Updates

Lees meer

Wat is nieuw versie 1.2619.3.0

Uitgebreide documentatie over versie 1.2619.3.0 met bijbehorende Updates.

Lees meer