Wat is nieuw in onze software en apps

Wij houden niet van stilstand. Stilstand is achteruitgang. Daarom is al onze software continu aan verandering onderhevig. Aan de hand van ingediende wensen via ons "Weg van de wens" traject, maar ook door ontwikkelingen in de assurantie markt ontwikkelen wij onze assurantie software en apps continu door.

Om jou op de hoogte te houden van alles wat er nieuw is op het gebied van onze software en apps hebben we alle informatie overzichtelijk verdeeld over een aantal hoofdstukken.

Op deze pagina kun je alles lezen over de nieuwe functionaliteiten in onze diverse applicaties.