Disclaimer: Onderstaand vindt u een summiere uitleg over de toegevoegde / aangepaste punten. Voor de werkplekinstructies en uitgebreide handleiding verwijzen wij u naar de F1 toets in Assu®. Versienummers zijn niet perse opeenvolgend.

Vanaf versie 1.0.2615.0

Toegevoegd

 Relatie

 • Aan het relaties zoekscherm is een knop toegevoegd om de laatste 10 relaties te tonen die de huidige gebruiker geopend heeft. Hierbij wordt geen rekening gehouden de vinkjes rechtsboven in het scherm onder “Filter”.

Schade

 • Het veld “Schadetype” kan nu als samenvoegveld in schade sjablonen worden gebruikt.

Financieel

 • Er is in Assu® onder de Feniks synchronisatie knop een knop toegevoegd met meldingen. Feniks maakt melding wanneer tijdens de synchronisatie van facturen ’s nachts iets mis gaat en bij welke klant en factuur het mis gaat. Ook staat omschreven waarom de synchronisatie is mislukt.
 • Mogelijkheid om Facturen die per email moeten via de server te laten versturen. Hierdoor wordt de werkplek niet belast waardoor er zonder problemen doorgewerkt kan worden.
  Let OP! Kan alleen als er niet met Outlook e-mails verzonden worden. Bij de “email instellingen” is dit instelbaar via een vinkveld.
 • Bij factuurhistorie is een kolom bankrekening toegevoegd. Deze kolom bevat het rekeningnummer waarmee de factuur is betaald indien dit via een bankafschrift is ingelezen.
 • Bij het maken van een Incasso SEPA bestand wordt nu ook rekening gehouden met:
  • Nieuwe rekening bij dezelfde bank met hetzelfde mandaat.
  • Nieuwe rekening bij nieuwe bank met hetzelfde mandaat.
 • Maatschappij excasso’s kunnen nu opnieuw geboekt worden in Feniks mocht dit bij het maken van de SEPA batch niet lukken.
 • In het factuuroverzicht wordt getoond hoe veel dagen zijn verstreken sinds de vervaldatum.

ADN berichtverwerking

 • Het is nu mogelijk om een ADN bericht handmatig te koppelen indien de polis niet gevonden kan worden in Assu®, bijvoorbeeld omdat het nummer een extra punt bevat volgens de maatschappij, maar niet in Assu®. Er kan dan een polis geselecteerd worden waaraan het bericht wordt gekoppeld. Hierbij wordt het nummer van de polis ook aangepast naar het nummer uit het bericht. Op deze manier kunnen berichten die met hetzelfde nummer aangeleverd zijn automatisch worden gekoppeld door de “opnieuw koppelen” knop te gebruiken. Om handmatig te koppelen zijn zowel op het prolongatieberichten scherm als op het overige berichten scherm knoppen aanwezig. Handmatig koppelen is alleen mogelijk als de polis nog niet gekoppeld is.
 • Het is nu mogelijk om een mutatiebericht om te zetten naar een nieuw contract bericht als de polis nog niet in Assu® staat. Dit kan via een knop op het overige berichten scherm of door bij het bovengenoemde handmatig koppelen geen polis te selecteren. Omzetten naar een nieuw contract kan alleen als het bericht nog niet gekoppeld is en alleen als het een mutatiebericht is.
 • Digitale documenten kunnen nu opnieuw worden gekoppeld.
 • Bij de ADN instellingen is een optie toegevoegd om bij het verwerken van een ADN bericht de product omschrijving niet uit het bericht over te nemen, maar te laten staan zoals het in Assu is ingevuld.
 • Aan het prolongatieberichten scherm is een knop toegevoegd om een lijst te tonen waarin snel en overzichtelijk te zien is voor welke maatschappij en hoeveel prolongatieberichten nog open staan.
 • In het preverwerking resultaat zijn kolommen toegevoegd met de maatschappijnaam zoals deze in Assu staat en de maatschappijnaam uit het ADN bericht.

Workflow

 • Processen kunnen nu geautomatiseerd worden met de nieuwe workflows functionaliteit.

Rekening Courant

 • Het vinkje “Niet via RC maatschappij” op de schadekaart kan alleen nog maar worden gewijzigd als er voor die schade geen facturen aanwezig zijn in een gesloten RC. Als er wel facturen zijn, maar de RC is nog niet gesloten krijgt de gebruiker een waarschuwing dat het aanpassen van het vinkje een wijziging op de RC betekent.
 • Er is aan schadefacturen een vinkje “Niet via RC mij” toegevoegd. Op deze manier is het mogelijk dat sommige facturen die gekoppeld zijn aan een schade wel in de RC van de maatschappij worden getoond in sommige niet. Dit vinkje is op oude schadefacturen automatisch door het systeem gelijk gemaakt aan wat er ingevuld is bij de gekoppelde schade.
  LET OP: Het vinkje op de schadekaart zelf bepaalt NIET MEER of een factuur in de RC wordt getoond! Dit vinkje wordt nu enkel gebruikt als de standaard instelling voor nieuwe facturen die op de schade worden gemaakt!
 • Aan het RC maatschappij scherm is een knop toegevoegd om een lijst te tonen waarin per maatschappij te zien of en welke periodes die boekingen bevatten wel of niet definitief zijn gemaakt.

Polis

 • Starterskorting velden voor jaar 1, 2, 3 zijn toegevoegd aan AOV dekking. Ze kunnen zowel met de hand als via ADN worden gevuld.
 • Indien bij de branches in de stamtabellen is aangegeven dat polissen een vast provisiepercentage hebben, zal dit percentage standaard ingevuld worden op nieuwe dekkingen die gemaakt worden op polissen van de geselecteerde branche en de geselecteerde maatschappij.
 • Op opstal objecten zijn de velden “Taxatiedatum” en “Taxatiedatum WOZ” toegevoegd. Deze velden worden ook automatisch gevuld door ADN indien aangeleverd door de maatschappij.

Hypotheek

 • Datum ontbindende voorwaarden veld op de hypotheken is toegevoegd aan de samenvoegvelden voor sjablonen.
 • Wanneer in een hypotheeksjabloon een samenvoegvelden beginnend met NAW_ is gebruikt en de hypotheek meerdere gekoppelde relaties heeft, zal een keuzescherm worden getoond zodat de gebruiker kan kiezen welke relatie voor die velden gebruikt wordt.
 • Aan hypotheken is een veld toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of de bankgarantie is geregeld.

Algemeen

 • Vinkje TAPI is toegevoegd aan het gebruikersscherm. Als het niet aan staat, zal voor die gebruiker niet de TAPI koppeling gestart worden.
 • Bij de automatische trigger Factuur gestorneerd wordt ook de factuur als bijlage meegestuurd zodat de email, die als handeling kan worden uitgevoerd, deze ook als bijlage meestuurt naar de relatie.
 • In de algemene instellingen kan per incassowijze ingesteld worden wat de tussenpersoon incassokosten voor nieuwe polissen zijn. Dit geldt zowel voor handmatig aangemaakte polissen als nieuwe contracten die via ADN worden verwerkt.
 • Er is een koppeling toegevoegd met FinConnect. Hiermee is het mogelijk om vanaf het polis scherm of het schade scherm een digitaal schadeformulier te versturen.
 • Het is mogelijk om per portefeuille een voorvoegsel in te stellen welke gebruikt wordt voor factuur- en schadenummers die door Assu® gegenereerd worden. Dit voorvoegsel mag maximaal 3 tekens lang zij, en is te vinden bij de algemene instellingen.
 • In de notitielijst kan niet worden gegroepeerd.
 • Er zijn nieuwe notitietypes toegevoegd:
  • Telefoon uit
  • Telefoon in
  • Voicemail uit
  • Voicemail in
  • Bezoek op kantoor
  • Bezoek bij klant
 • In de instellingen is een mogelijkheid toegevoegd om de sjabloon naam als documentbeschrijving te gebruiken voor brieven en handmatig verstuurde e-mails. Indien dit wordt aangevinkt, zal het systeem automatisch de naam van het sjabloon in als beschrijving invullen bij het opslaan van een brief of e-mail en de gebruiker mag deze niet meer wijzigen. De naam van het document mag dan nog wel worden aangepast.
 • Bij het versturen van factuurbijlagen kan nu worden aangegeven of een specifiek bijlage type alleen bij expiratiedatum van het contract meegestuurd moet worden.
 • Er is een automatische handeling trigger toegevoegd voor wijziging van een adres dat niet primair is. Bj deze trigger en ook bij de trigger voor wijziging van het primaire adres kan nu gekozen worden om alleen uit te voeren wanneer het adres een specifiek type heeft.

 

Aangepast

Relatie

 • Bij het invoeren van een nieuw rekeningnummer in Assu wordt nu standaard de bank Onbekend geselecteerd. Dit verandert Assu na het invoeren van de IBAN automatisch naar de juiste bank indien de bank gevonden kan worden aan de hand van de IBAN.

Algemeen

 • De notificatie die getoond wordt wanneer met gebruik maakt van de telefoon koppeling en iemand belt is verplaats van het midden naar rechtsonder in beeld zodat deze minder hinderlijk is.
 • Bij het wijzigen van maatschappij of servicebureau op een polis, zowel handmatig als via een omnummering die via ADN gaat, wordt nu automatisch een kopie van de oude polis gemaakt. Deze kopie heeft standaard de status verwijderd en kan zichtbaar gemaakt worden via het vinkje Maak kopie van polis bij toevoegen aan pakket, verwijderen uit pakket of maatschappij wijziging. Voorheen was dit het vinkje Maak kopie van polis bij toevoegen aan pakket of verwijderen uit pakket. Hier is dus dit nieuwe scenario bij gekomen.
 • In bancair product sjablonen kan nu de korte opmerking worden gebruikt.
 • Bij notities kan nu aangegeven worden met welke partij er contact is geweest (bijvoorbeeld de klant, de maatschappij, de schadehersteller, enzovoort).
 • Taken mogen vanaf nu alleen nog maar worden verwijderd door de gebruiker die de taak heeft aangemaakt of door een gebruiker die Beheer rechten heeft in de portefeuille.
 • Taak onderwerpen mogen alleen nog maar geselecteerd worden, niet meer getypt. Tenzij de gebruiker Beheer rechten heeft in de portefeuille.
 • Bij de Digitaal op Maat export kan nu een opmerking worden opgegeven.

Polis

 • Er kunnen nu meerdere bestaande losse polissen tegelijk aan een pakket worden gekoppeld.

ADN berichtverwerking

 • Het vergelijking scherm van het ADN bericht is aangepast. Hier is bij het polisnummer de subbranche en de naam van de verzekeringnemer toegevoegd.
 • Het Bericht detail scherm is uitgebreid. M.b.v. een tooltip is nu ook de originele waarde uit het bericht te zien en dus niet alleen nog maar de vertaalde waarde.
 • In de preverwerking van automatisch prolongatie wordt nu, indien het een eigen incasso polis is, getoond of het automatisch incasso is en of er een prolongatiefactuur of overige factuur afgedrukt wordt bij die polis.