Disclaimer: Onderstaand vindt u een summiere uitleg over de toegevoegde / aangepaste punten. Voor de werkplekinstructies en uitgebreide handleiding verwijzen wij u naar de F1 toets in Assu®. Versienummers zijn niet perse opeenvolgend.

Vanaf versie 1.0.2614.0

Toegevoegd

 Relatie

 • Kolom afgifteplaats is toegevoegd aan het overzicht identiteitsbewijzen.
 • Het veld ‘Stand. incassowijze’ is toegevoegd op de relatiekaart.
 • Het veld ‘Afwijk. incassodag’ is toegevoegd op de relatiekaart.
 • Er kan middels vinkjes op de relatiekaart worden aangegeven of prolongatiefacturen, overige facturen of beide afgedrukt kunnen worden. Dit zijn twee velden die standaard aangevinkt staan bij nieuwe polissen die worden toegevoegd. Op de polis (en de wizard) kunt u dan afwijken indien nodig. Deze standaard incassowijze op de relatiekaart heeft te maken met alles wat je vanuit de relatiekaart doet. Zoals:  een nieuwe polis aanmaken, een algemene factuur vanuit de relatie, een nieuw abonnement etc.. Het is leidend, maar er kan dus van worden afgeweken. LET OP: Voor bestaande polissen is er niets gewijzigd!

Schade

 • U kunt nu een schadetype administreren op de schade. Deze types kunt u aanmaken middels onderhoud stamtabelllen -> stamtabellen schade -> Schadetypes
 • Het is mogelijk om een koppeling te maken met Digitaal Op Maat; deze koppeling zorgt voor een verzameling van gegevens welke u via de tool van Digitaal Op Maat automatisch kunt versturen.
 • Het samenvoegveld “Productomschrijving” is toegevoegd aan het Schade sjabloon.

Financieel

 • Bij het factuuroverzicht kunt u nu meerdere layouts bewaren en selecteren.
 • Knop om RC in Assu met Feniks te vergelijken is toegevoegd.
 • Exporteren naar een bestand om te importeren in Exact Online is nu mogelijk.
 • Exporteren naar een bestand om te importeren in Twinfield is nu mogelijk.
 • Excasseren van inkoop facturen vanuit Feniks is nu mogelijk.
 • Indien in een boekingsregel de debiteur en factuur wordt verwijderd en er dus geboekt wordt op een grootboekrekening dan wordt de factuur in Assu nu ook bijgewerkt.
 • Indien bij de administratie instellingen staat dat de factuur van automatisch incasso moet bij een storno dan worden betalingsregeling termijnen die gestorneerd worden nu ook automatisch geblokkeerd voor incasso.

ADN berichtverwerking

 • Groepstotalen is toegevoegd op het scherm met daarin de te verwerken ADN prolongaties.

Tijdregistratie

 • De kolom abonnement is toegevoegd aan het tijdsregistratie overzicht.

Tijdgebonden servertaak

 • Nieuwe tijdsgebonden servertaak
  • Indien iemand over x dagen y jaar met polissen bij een specifiek maatschappij wordt taak aanmaken voor adviseur.

Management

 • U kunt nu de BTW terugvinden in het management.

Abonnement

 • De kolommen abonnementsnummer en status zijn toegevoegd aan het overzicht van gekoppelde abonnementen op het dossierscherm.

Rekening Courant

 • Administratiekosten zijn toegevoegd op de nieuwe betalingsregelingen. Dit is een veld op de betalingsregeling zelf. Er is een knop op de betalingsregeling aanwezig om deze kosten te factureren, er wordt dan een factuur van het nieuwe factuurtype “RC administratiekosten” gemaakt die meteen aan de betalingsregeling wordt gehangen. Dit kan gedaan worden voor de huidige periode of voor de volgende. Dit kan alleen als in de gekozen periode nog geen factuur van het type “RC administratiekosten” aanwezig is. Er is ook een mogelijkheid om administratiekosten facturen en masse aan te maken via een knop in de cockpit onder “Financieel/ADN > RC Positie Administratiekosten Factureren”.

LET OP: Werkt u met deze versie en ziet u deze optie niet verschijnen in de betalingsregelingen? Dan werkt u met de oude betalingsregelingen. Het is helaas niet mogelijk om de oude betalingsregelingen om te zetten naar de nieuwe betalingsregelingen.

Polis

 • Er zijn twee velden voor de polis “incassowijze” zijn toegevoegd aan de polis tegel. Een veld voor de afkorting en een veld voor de volledige omschrijving. Deze zijn zelf te kiezen of u deze wilt zien of niet.

 

Aangepast

Relatie

 • Toekomstig adres wordt automatisch actief primair adres en het primair adres wordt vorig adres.
 • Het zoekpaneel in de tegels blijft nu weer staan, alleen het filter wordt leeggemaakt.
 • Bij Aanpassingen van een bankrekening wordt deze doorgevoerd naar onderliggende producten die dat rekeningnummer ook gebruiken.
 • Veld historisch sinds op dossierniveau is alleen lezen indien de status actueel is. Indien de status historisch is en er is een historisch sinds bekend dan is dit veld ook alleen lezen. Indien er nog geen historische status is en er is historisch sinds bekend dat is dit veld ook alleen lezen.
 • De bovenste balk in de agenda is verdwenen, om te schakelen naar een andere dag, week, maand of jaar kunt u de groene knoppen gebruiken in de agendategel.

Financieel

 • Facturen komen altijd in het excasso overzicht ook al staat de factuur niet op “Eigen incasso o.b.v. automatisch incasso”.
 • Verzamelnota referentienummer is toegevoegd aan het factuuroverzicht.
 • Het is niet meer mogelijk om een factuur meer dan 1 keer te crediteren.
 • Men kan in de kolom grootboekrekeningnummer een deel van de omschrijving invoeren en dan m.b.v. de F4 knop zoeken naar grootboekrekeningnummer waarin die tekst voorkomt.
 • Men kan met een deel van het grootboeknummer ook m.b.v. de F4 knop zoeken naar alle grootboekrekeningnummers die dat deel ook bevatten.
 • Opvragen van Facturen/Betalingsregelingen is sneller gemaakt bij het verwerken van bankafschriften.
 • Bij het handmatig invoeren verkoop of inkoop boekingen wordt standaard de omschrijving die is ingevoerd bij de bladzijde overgenomen in de boekingsregels. Deze kunnen natuurlijk wel aangepast worden.
 • Bij het handmatig invoeren verkoop of inkoop boekingen wordt standaard de omschrijving die is ingevoerd bij de bladzijde overgenomen in de boekingsregels. Deze kunnen natuurlijk wel aangepast worden.
 • De knop facturen afdrukken onder berichten verwerken in de cockpit toont nu:
  – Alleen prolongatiefacturen als de prolongatieberichten het actieve scherm is.
  – Alle niet afgedrukte facturen als dat niet het geval is.
 • Bij het maken van een factuur wordt bij het opslaan gecontroleerd of er voor de ingevoerde RC datum al een boekjaar aanwezig is en of deze eventueel aangemaakt kan worden. Er komt een melding met daarin twee opties:
  – Er kan wel een boekjaar aangemaakt worden en moet dan bevestigd worden.
  – Er kan geen boekjaar aangemaakt worden (omdat bijv. de datum te ver in de toekomst ligt of in het verleden) en dan kan er niet opgeslagen worden. De gebruiker moet dan de RC datum aanpassen naar een correcte datum.
 • Bij het aanmaken van een handmatige provisieboeking op de polis komt dezelfde melding als hierboven indien het boekjaar nog niet bestaat voor de ingevoerde RC datum.
 • Bij het verwerken van een ADN mutatie bericht komt dezelfde melding(en) als hierboven.
 • Bij het maken van een schade factuur wordt nu standaard de factuurdatum ingevuld als RC datum.
 • Feniks: Boekjaar kan gesloten worden. Wanneer men het boekjaar sluit kan er niet meer in geboekt worden. Bestaande boekingen kunnen ook niet gewijzigd worden.
 • Feniks: In een kas/bank dagboek mag nu alleen de laatste bladzijde worden verwijderd. Dit is gedaan omdat dagboeken van dit type een doorlopend saldo hebben en om te voorkomen dat er een gat ontstaat in dit doorlopende saldo.
 • Feniks: Wanneer een regel uit een bankafschrift aan een relatie wordt gekoppeld en het rekeningnummer is nog niet bekend bij die relatie in Feniks, dan zal er een vraag worden gesteld of dit rekeningnummer automatisch toegevoegd moet worden aan Assu® en Feniks. Daarbij kan worden gekozen of het rekeningnummer primair moet worden of niet.
 • Feniks: Wanneer handmatig een factuurnummer ingevuld wordt en het bedrag van de factuur komt niet overeen met het bedrag in de boekingsregel, dan zal het systeem de vraag stellen wat er met het restbedrag moet gebeuren.
 • Feniks: Wanneer er op een betalingsregeling termijn te veel of te weinig wordt betaald, zal Feniks nu bij het boeken op dat termijn het termijnbedrag aanpassen naar wat er daadwerkelijk door de klant is betaald. Dit is ter vervanging van de oude situatie waarbij het termijn op betaald werd gezet en er een nieuw termijn werd gemaakt met het restbedrag.
 • Feniks: In de cockpit zijn alleen nog maar de saldi zichtbaar van de dagboeken waar de gebruiker toegang heeft.

Abonnement

 • Op abonnement kan men een afwijkend factuurtype selecteren en aanvinken of de factuur wel of niet moet worden afgedrukt.

Rekening Courant

 • Laden van de RC van de maatschappij is versneld.

Gebruiker

 • Er wordt nu gecontroleerd of de gebruikersnamen van nieuwe gebruikers uniek zijn.
 • Het inlogscherm wordt na 5 minuten automatisch afgesloten als er niets gebeurd.
 • Het uitloggen uit Assu® is veranderd naar het afsluiten van Assu® om problemen met updates op RDS servers (terminal servers) te voorkomen.
 • Bij het nachtelijke automatisch updaten van de Assu® server worden alle clients automatisch geforceerd afgesloten voor zover de gebruiker die niet zelf afsluit. Let op: wijzigingen die niet zijn opgeslagen zullen verloren gaan!
 • Taken mogen vanaf nu alleen nog maar worden verwijderd die de gebruiker die de taak heeft aangemaakt.

Management

 • De management cockpit telde het aantal abonnementsbetalers in het aantal abonnementen. Als een abonnement meer dan één betaler had, was dit aantal te hoog. Dit is aangepast en daardoor kan het voorkomen dat het aantal abonnementen in de management cockpit omlaag is gegaan.

Polis

 • De vraag of een geëxpireerde polis op historisch gezet moet worden wordt nu niet meer gesteld bij het wijzigen van een van de datum velden, maar bij het opslaan van de polis. Dit om te voorkomen dat de vraag meerdere keren tevoorschijn komt.
 • Bij het overhevelen van een pakket worden nu altijd alle onderdelen meegenomen, ook als de gebruiker deze niet specifiek selecteert.