Disclaimer: Onderstaand vindt u een summiere uitleg over de toegevoegde / aangepaste punten. Voor de werkplekinstructies en uitgebreide handleiding verwijzen wij u naar de F1 toets in Assu®. Versienummers zijn niet perse opeenvolgend.

Vanaf versie 1.0.2613.0

Toegevoegd

Financieel

 • Bij het maken van een excasso naar de maatschappij is het nu mogelijk om een voorstel te genereren aan de hand van de afdracht op de rekening courant van die maatschappij.
 • Verzamelnota’s hebben nu een referentienummer. Dit nummer wordt bij het incasseren ingevuld in de omschrijving. Feniks kan aan het hand van dit nummer alle facturen die deel uitmaken van een verzamelnota op betaald zetten of weer open zetten naar aanleiding van een boeking. Ook kan aangegeven worden in de instellingen dat de facturen in een verzamelnota in de SEPA geconsolideerd moeten worden.
 • Bij de systeem factuurtypes (behalve algemeen en prolongatie) kan nu een afwijkend grootboeknummer worden ingevuld.
 • In de statusbalk van de relatiekaart wordt nu getoond wanneer een relatie vervallen facturen heeft.
 • Kolommen voor aantal dagen openstaand en aantal keer in SEPA zijn toegevoegd aan het “In/excasso maken” scherm.
 • LET OP: Er wordt in het excasso overzicht geen rekening meer gehouden met de incassowijze. Excasso facturen met iedere incassowijze wordt nu in de lijst getoond. Om ervoor te zorgen dat sommige facturen niet in de lijst komen kunt u werken met de wachtcodes. Op de factuur kunt u een wachtcode toevoegen en zolang als deze wachtcode is ingesteld wordt de factuur niet zichtbaar in de lijst.Tevens komt er in versie 1.0.2613.9 een extra kolom in dit overzicht voor de incassomethodes. Zo kan er bij excasso’s gefilterd worden op de juiste facturen.
 • Op het factuur scherm wordt nu getoond hoe vaak deze herinnerd is en of deze in een RC positie/betalingsregeling zit. Ook kan vanaf dit scherm nu de gekoppelde polis worden geopend.
 • Op het factuuroverzicht zijn kolommen voor betaaldatum, wachtcode wijzigingsdatum en aantal dagen openstaand toegevoegd.
 • Op het herinneringen overzicht is een optie toegevoegd om de herinnering stap terug te draaien. Ook zijn op dit scherm kolommen toegevoegd voor het aantal dagen openstaand, de maatschappijnaam en de incassowijze.
 • Facturen worden vanaf deze versie rood gemarkeerd wanneer een 3e herinnering is verstuurd (brief maatschappij).
 • Facturen hebben nu een verzenddatum. Deze wordt automatisch gevuld bij het afdrukken van de factuur. Er kan een minimaal aantal dagen tussen deze verzenddatum en de eerste herinnering worden ingesteld. Ook kan na het verwijderen van een wachtcode op een factuur deze datum op vandaag worden gezet indien gewenst.

Relatie

 • In relatie sjablonen kan nu het veld “Wijzigingsdatum” worden gebruikt.
  relatie wijzigingsdatum
 • In de statusbalk van de relatiekaart wordt nu getoond wanneer een relatie vervallen facturen heeft.
  status openstaande factuur

Polissen

 • In de polis wizard is nu een optie toegevoegd om aan te geven of er voor de polis facturen moeten worden afgedrukt.
 • Op het collectiviteit scherm is een optie toegevoegd om te filteren op actuele polissen en de historische polissen te verbergen.
  filter op actuele polissen
 • Op het dekkingsscherm is een knop toegevoegd om de BM korting te berekenen.
  bereken bmkorting

Sjablonen

 • Er kan nu gebruik gemaakt worden van invulbare PDF sjablonen. Hierbij kan een digitaal invulbare PDF met invoervelden worden gevuld door Assu®. Het is mogelijk om per veld aan te geven welk veld uit Assu® moet worden gekoppeld. Het is ook mogelijk om een gevuld PDF sjabloon mee te sturen met een e-mail en om een PDF sjabloon als standaard bijlage bij een e-mail sjabloon te gebruiken.Dit werkt alleen als de PDF is gemaakt in Adobe of NITRO. Een Word-bestand wat opgeslagen is als PDF werkt niet!

E-mail / brieven

 • De brief en e-mail knoppen op de verschillende relatiekaarten, poliskaarten, enz. zullen nu dikgedrukt worden afhankelijk van het communicatieprofiel van de relatie.
  emailknoppen dikgedrukt

Prolongatie

 • Op het handmatige prolongatie scherm voor abonnementen is het abonnementsnummer toegevoegd.

Abonnementen

 • Abonnementen kunnen nu op verzamelnota worden gezet.
  abonnementen op verzamelnota

Automatische handelingen

 • Er is een automatische handeling trigger toegevoegd die een actie uit kan voeren wanneer een verzameling van documenten met een bepaalde beschrijving aan het documentarchief zijn toegevoegd. Voorbeeld: maak een taak aan voor schade afhandeling wanneer alle nodige documenten voor die schademelding binnen zijn.
 • Er is een automatische handeling trigger toegevoegd om een actie uit te voeren wanneer in Feniks een storno wordt geboekt.
 • Er is een automatische handeling trigger toegevoegd om een actie uit te voeren bij retour van een factuur naar de maatschappij (na herinnering en aanmaning).

Koppelingen met externe pakketten

 • De HDN import is uitgebreid met nieuwe velden die nu worden overgenomen naar Assu®.
 • De Rolls koppeling is uitgebreid. Het is nu mogelijk om van een offerte die gemaakt is in Rolls een polis te genereren in Assu®. Hiervoor kunt u in Rolls de volgende knop gebruiken:

 

Aangepast

Polissen

 • Het wel of niet bereken van assurantiebelasting op tussenpersoon poliskosten is instelbaar gemaakt.
 • Vanaf heden worden kentekens getoond zonder hoofdletters. Dit is aangepast vanwege de performance zodat Assu® sneller een resultaat toont.

Scannen

 • De scanmodule is vernieuwd. Deze kan nu beter communiceren met de scanner wanneer men gebruik maakt van Windows 10 en ondersteunt meer scanners dan de oude scanmodule.

Prolongatie

 • De knop “Ververs polissen” in het scherm waar men de prolongatie van een maatschappij verwerkt zal nu, naast het verversen, ook proberen om de polissen in deze prolongatie opnieuw te koppelen.

Financieel

 • Incassobatches worden nu altijd gemaakt met SEPA sequentie RCUR. Er worden geen FRST batches meer gemaakt.
 • Het rekening courant scherm voor de maatschappij toont nu standaard de vorige maand.
 • Bij het toevoegen van een schade of bij het openen van een bestaande actuele schade zal nu een melding worden getoond wanneer de polis facturen heeft die meer dan 30 dagen open staan.

Betalingsregelingen

 • Bij het tonen van de prolongatie van variabele betalingsregelingen wordt niet meer automatisch het termijnbedrag berekend voordat het zoekresultaat wordt getoond. Dit gebeurt pas bij het daadwerkelijk prolongeren van de betalingsregeling. Wel is nu zichtbaar wat het termijnbedrag nu is, wat het gaat worden en wat het verschil tussen deze bedragen is.

Management

 • De aantallen van pakketpolissen worden in management niet meer opgeteld bij de losse polissen en onderdelen. In plaats daarvan wordt het aantal pakketten nu apart getoond.
 • De premie en provisie op adviseur in management zijn nu gesplitst per maand.