Artikel - Wat is nieuw versie 1.2623.3.10

Update

In deze Update zijn de volgende zaken nieuw/aangepast:

 

Assu:

  • Bij gebruik van de interne boekhoudkoppeling (Journaalposten module) worden nu bij de RC Controle ook foutief geboekte maatschappij incassoboekingen gecorrigeerd. 

  • Een bug bij het starten van de AIDBS-service voor het ophalen van berichten uit de AiDBS als er ingesteld is dat Workflow niet gebruikt wordt is opgelost. 

  • Door een Time-out bij het maken van de reserve kopie (m.b.v. de Assu client) werd het scherm “even geduld” niet afgesloten. Deze time-out is nu verlengd. 

  • Een bug met het verschijnen van een foutmelding bij het opslaan van een taak na het wijzigen van informatie is opgelost. 

 

Werklijst:

Werklijst is een nieuwe functionaliteit die we je bij ons kunt laten activeren in je systeem. Lees hier hoe dit werkt.

  • Werklijst als los venster tonen vanuit de klanten- en productkaarten werkt weer zoals het hoort 

  • Alle werklijst items in- en uitklappen kan nu via de knoppenbalk (tabblad weergave) en via de sneltoetsen ctrl-I (Inklappen) en ctrl-U (Uitklappen). 

  • De leesbaarheid van de werklijst is iets wat aangepast. De regel met de werklijstitem informatie is een grotere regel geworden en heeft een iets groter lettertype. En de rijen met de gekoppelde items (ADN Berichten, taken, documenten etc.) springen verder in. 

  • Een paar type-fouten zijn opgelost op de Werklijst schermen (instellingen en werklijstoverzicht). 

  • Het probleem dat de werklijst elke keer tevoorschijn springt terwijl de gebruiker in een ander venster bezig is moet nu opgelost zijn. 

  • Na het gebruik maken van het zoekgedeelte van werklijst wordt nu het aantal werklijstitems in het resultaat getoond op het scherm:

werklijst overzicht