Artikel - Wat is nieuw versie 1.2622.3.5

Update

In deze Update zijn de volgende problemen opgelost:

Bugfixes Assu:

 

 • Het is niet meer mogelijk een handmatige prolongatie te starten voor een maatschappij waarvoor de desbetreffende periode al is afgesloten. 

 • Een afgewerkte of afgebroken workflow kan nu worden verwijderd

 • Facturen konden niet geboekt worden in een financiële administratie door een foute interpretatie van de vraag of deze factuur in gebruik was. 

 • De manier waarop betalingsregeling termijnen worden getoond in het factuuroverzicht is veranderd. De kolommen betaald en openstaand worden nu gebruikt zodat onderaan de streep de kolom openstaand het daadwerkelijk openstaand saldo toont. 

 • Indien de maatschappij via de ADN berichten aanlevert, voor tussenpersoon incasso polissen die in Assu op premievrij staan, en toch een boekingsdeel meekrijgen waarin staat dat er wel gefactureerd moet worden, zal er voortaan een factuur aangemaakt worden. 

 • Bij het aanmaken van een onderdeel op een pakketpolis kwamen de tegels niet tevoorschijn. Dit probleem is opgelost. 

 • Een credit factuur die gemaakt is a.d.h.v. een polis factuur werd niet juist getoond in het RC overzicht van de maatschappij. 

 • Bij het verwijderen van een rekeningvorm voor bancaire producten uit de stamtabellen werd de lijst van mogelijke rekeningvormen niet ververst op de bancaire product kaarten. 

 • Een fout is opgelost in de directe Exact Online koppeling is opgelost m.b.t. facturen van het type “RC boeking”. 

 • Een fout is opgelost in de schade analyse berekening indien meer dan 1 dekking werd geselecteerd. 

 • Bij sommige EML bestanden stond ineens "Microsoft Exchange server;converted from html". Deze tekst wordt voortaan automatisch verwijderd. Dit geldt alleen voor nieuwe omzettingen van MSG (outlook) bestanden naar EML formaat. 

 • Soms kan het zoeken naar facturen (bij een grote periode en alle; zowel betaald als onbetaalde facturen) voor een time-out zorgen. Deze time-out periode is verlengd. 

 • Het polisnummer van de tegenpartij op een polis werd niet bewaard ondanks dat deze werd gekozen bij het invoeren van de tegenpartij op de schade kaart. 

 • Door foutief aangeleverde Aplaza berichten kon het gebeuren dat een document 2x in de digitaleberichten bak terecht kwam. 

 • Het is voortaan mogelijk om op een bancaire product kaart bij fiscaliteit ook “Box 2” te kunnen selecteren. 

 

 

Bugfixes AssuMailbox:

 • Mails werden niet meer automatisch gekoppeld ondanks dat het wel zo was ingesteld. 

 • Het is nu mogelijk om aan te geven aan welke persoontype (zakelijk,prive etc.)  en persoonsoorten (leverancier, klant, prospect) een mail automatisch gekoppeld mag worden. U kunt dit terugvinden bij het beheerscherm van de e-mailaccounts.

 • Factuurverzending i.c.m. mailboxmodule werkte niet altijd. 

 

 Bugfixes Postenbank:

 • Handmatige boekingen op de RC van het intermediair met een negatief bedrag werden niet geboekt in de interne financiële administratie. 

 • Een probleem met afrondingverschillen op rapportages is opgelost.