Artikel - Wat is nieuw versie 1.2622.3.1

Upgrade

 

Hier onder staat overzicht van de nieuwe functionaliteiten vanaf versie 1.2622.3.1. Voor gedetailleerde omschrijving van de topics verwijzen we je door naar onze handleiding die je in het pakket onder de F1 knop kunt vinden.

Informatie over Updates die hier overheen zijn gekomen vind je onderaan dit overzicht!

 

inhoud

 

RELATIES:

 

*Op de relatiekaart kun je bij tabblad "AFM" aangeven of de relatie Nederlands ingezetene is ja/nee en of de persoon Nederlands fiscaal plichtig is ja/nee. Deze gegevens zijn daarna ook weer terug te vinden in Management/AFM:

AFM

*Op de relatiekaart kun je bij tabblad "WWFT" nu ook bij particulieren de risico analyse gegevens kwijt:

WWFT

 

ADN BERICHTENVERWERKING/DIG.DOCUMENTEN:

ADN berichten

* Op het moment dat je een ADN bericht krijgt van een type wat niet "prolongatie" is (dus bijvoorbeeld een mutatiebericht) en er komt hierbij een factuur uitrollen dan wordt nu bij het tonen van deze factuur op je scherm getoond wie het (mutatie) bericht heeft verwerkt.

ADN bericht verwerken

*Er is een nieuwe tijdgebonden servertaak beschikbaar waarmee je ADN berichten opnieuw kunt koppelen. De naam van deze tijdgebonden servertaak is AutomatischKoppelenBerichten. Lees hier meer over hoe je een tijdgebonden servertaak in kunt richten.

servertaak voor ADN berichten

* Als er bij het verwerken van een ADN bericht een wijziging is op het kenteken van een voertuig dan wordt er een nieuw verzekerd object aangemaakt zodat je kan zien dat er wat gewijzigd is. Het oude object blijft als historisch object zichtbaar.

historisch object

 

WORKFLOWS/AUT.HANDELINGEN:

Workflows

*Het is nu mogelijk om een automatische handeling aan te maken die ervoor zorgt dat er een brief/e-mail gezonden wordt naar een servicebureau op het moment dat er op de poliskaart een servicebureau staat ingevuld. (Zorg er eerst voor dat er een goed sjabloon aanwezig is). Voorheen kon dat alleen voor maatschappijen. De brief/-email wordt opgeslagen onder het docarchief van de relatiekaart.

 

POLISSEN:

*Bij een opstalpolis kun je nu bij het opstal object ook de zonnepanelen kwijt (tabblad "Bouw". Deze gegevens worden door ADN aangeleverd. Eventuele andere extra zaken bij het object zoals een zwembad kun je kwijt onder tabblad "Extra opmerkingen":

opstal polis

 

SCHADES

schade

*Op de schadekaart is er een nieuw tabblad bij gekomen: "Extra info". Hier schrijft het systeem informatie weg op het moment dat de schade aangemaakt wordt en wanneer er een wijziging doorgevoerd wordt:

tabblad extra info

Je kunt zo zien wie er wanneer bezig is geweest met de schade.

*In het zoekscherm waar je schades kunt zoeken heb je nu ook de mogelijkheid op adviseur te zoeken. Deze moet dan uiteraard wel op de schadekaart vermeld staan:

schade zoeken op adviseur

*Voor schade herstellers en schade experts is het vanaf nu mogelijk om deze via de stamtabellen een status te geven. Dit kan actueel of historisch zijn. Als zo'n partij historisch is, is deze niet langer te selecteren bij de tabbladen onderaan de schade. Een historische partij is definitief te verwijderen uit de stamtabellen door deze te selecteren en het rode kruisje te klikken:

schade expert status

*Als je in een schade op tabblad "Tegenpartijen" informatie over een autoschade invult zijn er drie nieuwe veldjes bijgekomen: Model, Merk en Type:

tegenpartij

 

ABONNEMENTEN:

*Bij het aanmaken van een workflow die te maken heeft met abonnementen kun je nu ook het abonnement type en -regels als voorwaarde selecteren. Dit geldt zowel bij de startcondities als bij de optie "voldoet aan voorwaarde" in de workflow zelf.

voorwaarde abonnement workflow

ALGEMEEN:

* In het docarchief van de relatie- of productkaart kun je nu voor e-mails zien wie de afzender en ontvanger is en of er al dan niet een bijlage bij de mail zat. Dit geldt voor alle e-mails, of ze nu ingesleept zijn vanuit Outlook naar Assu of dat ze vanuit Assu zelf verzonden zijn:

docarchief briefinfo

* Je kunt nu ook .EML bestanden (ingesleepte Outlook mails) tonen met de Assu mail editor. En dus vanuit Assu direct beantwoorden. Je regelt dit in bij de gebruikersinstellingen in het witte boekje. Zet een vinkje bij "Open EML in Assu" en je kunt de mail beantwoorden vanuit je docarchief zonder dat je Outlook nodig hebt. (je hebt hier dus NIET de nieuwe AssuMailbox functionaliteit voor nodig, deze optie is voor het "gewone" mailen via Assu).

mailen

*Ook bij de rechtsvormen in de Stamtabellen kun je nu de AWI code kwijt.

 

*Voor alle tegelschermen in Assu is nu doorgevoerd dat een relatie of product wanneer deze "historisch" is op grijs wordt gezet. Voorheen gebeurde dat op de ene kaart wel en op de andere kaart niet. (dit geldt niet in de hoofd zoekschermen!)

historisch

*Bij chats die via Assu2Go of Appviseurs binnenkomen in Assu via de gesprekken inbox kun je nu ook zien aan welk product dat ze gekoppeld zijn. Eerder was alleen de naam van de relatie te zien.

*Als er binnen je bedrijf een boekhoudafdeling is die door middel van UBL berichten een kopie van iedere verzonden factuur automatisch in wil boeken in het boekhoudpakket dan kan dit vanaf nu ingesteld worden in de algemene instellingen onder het witte boekje in Assu. Hier is een nieuw tabblad bijgekomen: "Automatische factuurverzending". Je kunt hier het e-mailadres van je boekhoudafdeling invoeren en ook een datum vanaf wanneer dat je facturen wilt gaan verzenden. Vanaf dat moment wordt er bij iedere verzonden factuur een UBL aangemaakt. 

automatische factuurverzending

Een UBL is een .XML bestand met daarin informatie over de verzonden factuur. Boekhoudpakketten herkennen de data en maken het zo mogelijk een factuur geautomatiseerd in te boeken.

Er moet in Assu wel eenmalig een tijdgebonden servertaak aangemaakt worden die deze bestanden verzendt. Hoe je deze servertaak aanmaakt kun je hier lezen.

servertaak

*In de algemene stamtabellen kun je nu ook document herkomsten bijhouden:

document herkomst

De herkomst van een document zie je dan weer terug in het docarchief van de relatie of productkaart.

* De schermen van de Stamtabellen zijn gewijzigd. Overal zit er nu de mogelijkheid in om items te verwijderen en er is een nieuwe knop bij gekomen waarbij je en masse een nieuwe waarde toe kunt kennen aan een geselecteerde regel.

Als je een item probeert te verwijderen en er staat nog ergens (bijvoorbeeld op een polis) een regel vermeld met die waarde dan volgt er nu een melding dat de waarde in gebruik is. De waarde zal eerst overal waar deze gebruikt wordt omgezet moeten worden en na het omzetten verwijderd worden. Kies je Nee dan gebeurt er niets. Kies je Ja dan volgt de melding die onder de onderste nieuwe knop zit.

stamtabel waarde verwijderen

De onderste nieuwe knop gebruik je als je een regel wilt verwijderen maar dat niet kan doen omdat hij gebruikt wordt in bijvoorbeeld een groot aantal polissen. Door eerst een nieuwe waarde aan te leggen wordt alles omgezet naar deze nieuwe waarde en kun je later de "oude" regel selecteren en door middel van de rode knop wel verwijderen zonder dat je een melding krijgt dat het niet kan:

stamtabellen

FINANCIEEL:

financieel

*Het is vanaf nu voor iedere portefeuille mogelijk om een eigen bedrijfs e-mailadres in te stellen van waaruit er herinneringen en facturen gemaild worden. Dit dient eenmalig ingesteld te worden bij de eigen bedrijfsinstellingen en daarna dient er bij de financiële instellingen een vinkje gezet te worden bij "Verstuur facturen en herinneringen vanuit eigen bedrijf e-mailadres". (Als je gebruik maakt van deze optie zonder dat je de AssuMailbox hebt moet je bij de emailinstellingen ook je emailgegevens invullen)

bedrijfs e-mailadres op facturen

Als je gebruik maakt van meerdere portefeuilles kun je zo dus ook voor iedere portefeuille een eigen e-mailadres gebruiken als afzender.

* Het laden van de RC van de maatschappij is versneld.

*Als je gebruik maakt van onze Postenbank module heb je tijdens het maken van een handmatige boeking op de RC intermediair nu ook de mogelijkheid om een grootboeknummer te selecteren tijdens het maken van de boeking:

RC intermediair

Ook zijn er op deze RC intermediair vanaf deze versie de abonnementen terug te vinden na het prolongeren van de abonnementen.

* Het is vanaf nu in te stellen dat een factuur die gestorneerd wordt op "niet afgedrukt" komt te staan in het facturenoverzicht. (De factuur wordt ook gelijk van "automatisch incasso" afgehaald als je dat in de regel daar boven aangevinkt heeft). Als de factuur dan opnieuw afgedrukt wordt dan wordt er een nieuwe factuur opgebouwd.

Dit is als volgt in te stellen: ga via het witte boekje naar "Instellingen-Algemeen-Financieel" en zet hier een vinkje bij "Facturen markeren als niet afgedrukt na een storno":

storno

Als je gebruik maakt van Feniks dan moet je ook in Feniks een vinkje hiervoor zetten onder tabblad financieel van de administratie instellingen:

Feniks instellingen

De factuur ziet er als volgt uit in het factuur overzicht als beide instellingen aangevinkt staan:

gestorneerde factuur

* Bij het maken van een RC positie heb je nu ook de mogelijkheid om een aangepast termijnbedrag mee te nemen naar de nieuwe termijn. De RC positie termijn moet hiervoor wel op "Vast staan"!:

RC positie

* Vanaf deze versie krijg je op het facturenscherm op het moment dat je een handmatige factuur aanmaakt te zien wie de factuur aangemaakt heeft in het veldje "Aangemaakt door". Op oudere facturen (reeds aangemaakte facturen) die je nog op kunt halen in het systeem staat er vanaf nu "aangemaakt aan de hand van een boeking" op en nog niet de naam omdat het systeem niet weet wie ze in het verleden aangemaakt heeft. 

factuur

 

SJABLONEN:

sjablonen

*Voor het maken van een afspraakbevestiging nav een agendapunt zijn er twee extra mergevelden toegevoegd aan de sjablonen: <<eerstvolgendeafsraakdatum>> en <<eerstvolgendeafspraaktijd>>:

afspraaksjablonen

*Er zijn nu ook mergevelden voor de subagent te vinden bij de sjablonen.

   Hiermee haal je de volledige naam en adresgegevens van de subagent op als je hem/haar een brief of e-mail wilt sturen.

  subagent mergevelden

   

   

  PROLONGEREN:

  prolongeren

  * Bij het verwerken van een prolongatie (zowel handmatig als via de ADN berichten) is het nu mogelijk om het resultaat van de preverwerking door te zetten naar het docarchief van de maatschappij. Hiervoor is er een nieuw veldje op de maatschappijkaart gekomen: "preverwerking opslaan bij akkoord". Door hier een vinkje te zetten volgt er na het draaien van de preverwerking een vraag. Als je hier "Ja" kiest wordt er automatisch een PDFje opgeslagen van het resultaat in het docarchief van de betreffende maatschappij:

  preverwerking

  *Bij het handmatig prolongeren van een laatste termijn van een betalingsregeling (in onderstaand voorbeeld hebben we er eentje genomen die van januari t/m december loopt, dus daar is december de laatste termijn voor dat jaar, maar dat kan in de praktijk iedere willekeurige laatste maand van een termijn zijn) wordt er nu gecontroleerd of de nieuwe periode al bestaat (in onderstaand voorbeeld januari van het volgende jaar).

  Is dat niet het geval dan maakt Assu een nieuwe periode aan met eenzelfde termijnbedrag als de huidige periode:

  RC positie prolongeren

  Selecties:

  selecties

   

   

  * Je kunt vanaf nu bij de gebruikersrollen aangeven dat iemand geen rechten mag hebben om selecties te maken. Ga hiervoor via "Beheer" naar de gebruikersrollen en open de juiste rol van de betreffende gebruiker. Hal het vinkje weg bij "management" en als de gebruiker opnieuw inlogt kan hij of zijn niet langer bij de selectiemogelijkheid onder het witte boekje komen.

   

  * Bij de selecties heb je nu ook de mogelijkheid om een specifiek beheerteam op te halen. Zet hiervoor bij tabblad "Criteria" de naam van het betreffende beheerteam neer:

  beheerteam ophalen

  Wil je alle beheerteams meenemen en tonen? Geef dit dan aan bij tabblad "Velden":

  beheerteam velden

   

  Update

   

   Update 1.2622.3.2

   

  Deze update bevat twee bugfixes:

  • Fout bij het starten van de Exact Online koppeling is opgelost 

  • Een probleem bij het direct ophalen van berichten via de zogenaamde EMS Notificatie (met name voor start vanaf extranet transacties) is opgelost. 

   

  Update 1.2622.3.3

   In deze Update zijn de volgende problemen opgelost:

  • Bij het "populaten" bij APLAZA ging er iets mis. Dit hebben we iom APLAZA opgelost.
  • Het kon gebeuren bij een groot docarchief dat de harde schijf van de Assu Service vol liep bij het verwerken van e-mails tijdens het vullen van de kolommen (van, aan en bijlages). Dit probleem is hierbij opgelost.

  Update 1.2622.3.4

   In deze Update zijn de volgende bugfixes doorgevoerd:

  • Er is een Time-out probleem opgelost bij de NHB koppeling. 

  • Een probleem dat afsluitprovisie dubbel werd berekend in het RC overzicht van de maatschappij is opgelost.

  • Een fout bij het boeken van levenprovisie op handmatige boekingen in de directe Exact Online koppeling is opgelost.

  • Gebruikers groepen (te gebruiken als beheerteam op de klantenkaarten) zijn nu ook portefeuille onafhankelijk te maken. 

  • Het probleem dat de Assu(R) – Feniks controle niet meer werkt is opgelost. 

  • Door een fout in de door de maatschappij aangeleverde APLAZA berichten werden soms berichten niet opgeslagen in Assu. Deze fout wordt nu afgevangen en de berichten zouden nu wel verwerkt moeten worden. 

  • Het was mogelijk om een handmatige prolongatie te starten van een maatschappij waarvan de RC positie al definitief was gemaakt. Dat is nu niet meer mogelijk. 

  • Een afgewerkte of afgebroken workflow kan nu verwijderd worden. 

  • Facturen werden niet in de journaalposten module geboekt door een foute interpretatie van het antwoord op de vraag of de factuur ergens in het pakket in gebruik was (geopend door een gebruiker of in een SEPA gebruikt die in aanmaak is). 

  • Termijnen van RC posities (Betalingsregelingen) worden op een andere manier getoond in het factuuroverzicht (onder tabblad "Financieel/ADN). In plaats van de kolom "bedrag" en de kolom "betaald" te gebruiken worden nu de kolommen "bedrag betaald" en "openstaand" gebruikt. Door deze verandering zie je in de kolom "openstaand" het termijnbedrag (negatief) staan zodat de optelling van alle openstaande bedragen onderaan de streep overeenkomt met de het juiste bedrag.:

   termijnen

   

   

  Update 1.2622.3.5

  In deze Update zijn de volgende problemen opgelost:

  Bugfixes Assu:

   

  • Het is niet meer mogelijk een handmatige prolongatie te starten voor een maatschappij waarvoor de desbetreffende periode al is afgesloten. 

  • Een afgewerkte of afgebroken workflow kan nu worden verwijderd

  • Facturen konden niet geboekt worden in een financiële administratie door een foute interpretatie van de vraag of deze factuur in gebruik was. 

  • De manier waarop betalingsregeling termijnen worden getoond in het factuuroverzicht is veranderd. De kolommen betaald en openstaand worden nu gebruikt zodat onderaan de streep de kolom openstaand het daadwerkelijk openstaand saldo toont. 

  • Indien de maatschappij via de ADN berichten aanlevert, voor tussenpersoon incasso polissen die in Assu op premievrij staan, en toch een boekingsdeel meekrijgen waarin staat dat er wel gefactureerd moet worden, zal er voortaan een factuur aangemaakt worden. 

  • Bij het aanmaken van een onderdeel op een pakketpolis kwamen de tegels niet tevoorschijn. Dit probleem is opgelost. 

  • Een credit factuur die gemaakt is a.d.h.v. een polis factuur werd niet juist getoond in het RC overzicht van de maatschappij. 

  • Bij het verwijderen van een rekeningvorm voor bancaire producten uit de stamtabellen werd de lijst van mogelijke rekeningvormen niet ververst op de bancaire product kaarten. 

  • Een fout is opgelost in de directe Exact Online koppeling is opgelost m.b.t. facturen van het type “RC boeking”. 

  • Een fout is opgelost in de schade analyse berekening indien meer dan 1 dekking werd geselecteerd. 

  • Bij sommige EML bestanden stond ineens "Microsoft Exchange server;converted from html". Deze tekst wordt voortaan automatisch verwijderd. Dit geldt alleen voor nieuwe omzettingen van MSG (outlook) bestanden naar EML formaat. 

  • Soms kan het zoeken naar facturen (bij een grote periode en alle; zowel betaald als onbetaalde facturen) voor een time-out zorgen. Deze time-out periode is verlengd. 

  • Het polisnummer van de tegenpartij op een polis werd niet bewaard ondanks dat deze werd gekozen bij het invoeren van de tegenpartij op de schade kaart. 

  • Door foutief aangeleverde Aplaza berichten kon het gebeuren dat een document 2x in de digitaleberichten bak terecht kwam. 

  • Het is voortaan mogelijk om op een bancaire product kaart bij fiscaliteit ook “Box 2” te kunnen selecteren. 

   

   

  Bugfixes AssuMailbox:

  • Mails werden niet meer automatisch gekoppeld ondanks dat het wel zo was ingesteld. 

  • Het is nu mogelijk om aan te geven aan welke persoontype (zakelijk,prive etc.)  en persoonsoorten (leverancier, klant, prospect) een mail automatisch gekoppeld mag worden. U kunt dit terugvinden bij het beheerscherm van de e-mailaccounts.

  • Factuurverzending i.c.m. mailboxmodule werkte niet altijd. 

   

   Bugfixes Postenbank:

  • Handmatige boekingen op de RC van het intermediair met een negatief bedrag werden niet geboekt in de interne financiële administratie. 

  • Een probleem met afrondingverschillen op rapportages is opgelost. 

   

   

  Update 1.2622.3.6

  In deze update zijn de volgende problemen opgelost:

  Bugfixes Assu:

  • Door een fout in de controle op rechten kon een gebruiker geen Dias Advies berichten verwerken. 

  • Indien de benodigde Config bestanden beschadigd raken wordt dit voortaan automatisch opgelost. 

  • Het overzetten van een gekoppelde workflow is efficiënter gemaakt bij het overzetten van een polis naar een andere maatschappij. 

  • Door een fout in de databasevraag werden kon het gebeuren dat openstaande posten dubbel getoond werden in Feniks. 

  • De AFM widget is veranderd naar een melding met een download link naar de AFM selecties op onze website.

  • De te prolongeren polissen (via ADN prolongatie) toont voortaan altijd de juiste "in behandeling" status. Er hoeft niet eerst meer op de verversen knop te geklikt te worden. 

  • Door een bug werd het wijzigingen van EMS gegevens niet gezien als een wijziging en daardoor werd de aanpassing niet opgeslagen. 

   

  Postenbank Module:

  • Het systeem zal geen dubbele intermediair boekingen maken voor dezelfde ADN boeking. 

   

  Update 1.2622.3.7

  Bugfixes Assu:

   

  • Het is nu ook mogelijk om bijlages te kunnen slepen vanuit het emailscherm in Assu. 

  • Er zijn versnellingen toegepast voor het laden van de relatieschermen. 

  • "Datum afgelegd" wordt nu automatisch gevuld als dit niet gebeurd is door de gebruiker op het moment dat de status van de schade naar historisch is gegaan. 

  • Het scherm voor het versturen van een mail of maken van brief waar de gebruiker de aanschrijving kan selecteren is versneld. De data wordt sneller geladen. 

  • Het probleem dat de schadeanalyse verkeerde bedragen toont bij het selecteren van meerdere dekkingen is opgelost. Ook eventuele extra kortingen en toeslagen worden nu ook meegenomen in de analyse. 

  • Het was mogelijk om bij een provisie mutatie boeking voor een TP-incasso polis ook een incassobedrag in te voeren wat voor verwarring zorgde omdat dit bedrag niet gebruikt wordt bij de factuur die gemaakt wordt a.d.h.v. deze boeking. 

  • Indien een pakketverzekering wordt uitgesloten van prolongatie worden nu ook de onderdelen automatisch uitgesloten voor prolongatie. 

  • Indien een automatische handeling was gemaakt op wijzigen van een polis werd deze niet uitgevoerd als er geen polis wijziging reden was geselecteerd door de gebruiker. 

  • De dekking “Casco Uitbreiding” kan nu ook verwerkt worden als deze door de maatschappij via een ADN bericht wordt aangeleverd. 

  • Door een fout werden ADN berichten die aangeleverd worden als een losse polis door de maatschappij maar in Assu als onderdeel van een pakket niet gekoppeld. 

   

   Bugfixes Interne boekhoudkoppeling:

  • Door een fout kon het gebeuren dat als je een reeds opgeslagen journaalpost aanpast door een factuurnummer te veranderen de oorspronkelijke factuur niet van status veranderde. Dit is alleen voor de interne boekhoudkoppeling. 

  • Het is nu ook mogelijk om nu bij de interne boekhoudkoppeling de factuurhistorie te bekijken. 

   

   Bugfixes Postenbank:

  • De handmatige boekingen werden getoond niet getoond omdat het verkeerde datumveld werd gebruikt. 

  • Bij het verwerken van mutatieboekingen werd niet informatie doorgestuurd naar het intermediair. 

   

  Update 1.2622.3.8 en 9

   n deze 2 updates zijn de volgende zaken opgelost/toegevoegd:

  Versnelling Assu:

  • Het openen van de relatiekaarten is versneld

  • Het openen van de schadekaart is versneld 

  • Het openen van Assu® zelf is versneld 

     

  versnelling

  Bugfixes Assu:

  • Als het downloaden via een beveiligde FTP niet werkt, hebben we een fallback scenario geïmplementeerd. 

  • Er is een fout opgelost bij het opkomen van een automatische handeling bij de polis 

  • De herinnering wordt niet meer getoond bij afgewerkte taken 

  • Het rode kruis tijdens het inloggen als ADMIN bij het gebruikers scherm is opgelost 

  • Bij het wijzigen van een gebruiker wordt nu de focus weer terug gezet op de desbetreffende gebruiker 

   

   

   

  Update 1.2622.3.10 en 11

  Deze Update bevat zowel de 1.2622.3.10 als de 1.2622.3.11.

   

  Bugfixes Assu:

  • Door een bug kon het systeem problemen hebben om bijlages te tonen met een komma in de bestandsnaam bij het openen van een email. 

  • Het omzetten van MSG bestanden naar EML bestanden is verbeterd. De layout blijft nu hetzelfde zonder dat er dubbele blanco regels tevoorschijn komen in de tekst. 

  • Door een bug konden adviseurs niet verwijderd worden als er nog verloren tijdregistraties op stonden. 

  • Verwijderde gebruikers die nog wel op ingelogd stonden werden meegeteld bij het aantal actieve gebruikers waardoor het soms kon gebeuren dat er gemeld werd dat het maximaal aantal gebruikers bereikt was terwijl dit niet waar was. 

  • Door een probleem kon bij het gebruik maken van de interne journaalposten module niet meer verrekend worden

  • Bij het toevoegen van een nieuw onderdeel aan een pakketpolis werd indien de documenttegel op stond deze meteen gevuld met documenten die niets met de polis te maken had. 

  • Een probleem bij het verwerken van transacties is opgelost. Als door een maatschappij een onderdeel van een pakket ter informatie wordt aangeleverd wordt deze informatie overgeslagen. Historische polissen kwamen anders weer op actueel te staan als deze toch door de maatschappij werd aangeleverd. 

  • Bij het verrekenen van facturen werd bij de journaalpostmodule de RC datum van een factuur gebruikt als transactiedatum. Dat is nu veranderd naar de datum van de verrekening. 

  • De keuze van objecten is veranderd bij de sub-branche Vrachtwagen onder de hoofdbranche Scheepvaart en transport. 

  • Bij de Directe Exact Online koppelingen wordt nu voor het synchroniseren eerst eventueel gemiste verrekeningen geboekt. 

  • Bij sommige systemen kon het opslaan van een polis bij het veranderen van een maatschappij of servicebureau heel lang duren. Dit proces is nu geoptimaliseerd en gaat nu veel sneller. 

  • Als een verrijking (postcode, kenteken of KVK) fout gaat komt er voortaan een duidelijkere melding. 

  • Door een bug kon het prolongeren van financieringen en of hypotheken fout gaan. 

  Versnellingen Assu:

  • Het laden van de polis kaart is versneld. 

   

  Update 1.2622.3.12

  In deze Update zijn de volgende zaken opgelost/aangepast:

  • Bij de nieuwe sub branche "Vrachtwagen" is het nu mogelijk de juiste verzekerde objecten toe te voegen. 

  • Het was soms mogelijk om polissen dubbel in het zoekresultaat te zien te krijgen. Dit is nu opgelost.

  • Herinneringen op taken aanpassen werkte niet altijd zoals het hoorde. 

  • Het verwerken van grote aantallen ADN Mutatie berichten wordt nu uitgevoerd aan de serverkant via een wachtrij waardoor het systeem sneller door kan werken.

  • Het servicebureau is voortaan ook te zien op de schadekaart. 

  • De import van de Regiobank Excel bestanden is aangepast naar de nieuwe lay-out van deze exportbestanden van de Regiobank. 

  • Het is nu mogelijk om de pdf-bestanden in het digitale documenten overzicht af te drukken. 

  • De bug dat het incassobedrag (Nettopremie) niet getoond werd op de pakketpoliskaart is opgelost. 

  • De bug dat de verkeerde Assurantiebelasting getoond werd op de kaart, terwijl "automatisch berekenen" niet aan stond, is opgelost. Hierdoor kon het dus gebeuren dat er een verkeerde netto premie getoond werd. 

  • Bij de handmatige prolongatie werd ook elke keer de assurantiebelasting berekend ook al was er bewust 0 euro ingevoerd wat resulteerde in dubbele assurantiebelasting op een factuur. 

  • Een foutmelding bij de export van de Journaalposten naar Exact Online is opgelost. 

  • Het probleem dat er klantgegevens niet naar Dias Advies geëxporteerd konden worden omdat er geen voornamen waren ingevoerd is opgelost. 

  • Indien bij een HDN import geen nieuwe hypotheekgegevens zijn aangeleverd wordt dit voortaan gemeld i.p.v. een melding dat een hypotheek aangemaakt was terwijl dit niet zo was. 

  • Er is een Controle tool beschikbaar op het RC Maatschappij scherm voor de Interne boekhoud koppeling. Hierdoor is het mogelijk om te controleren wat er eventueel niet klopt in een RC als het beginsaldo van een RC niet aansluit op het eindsaldo van de maand ervoor. Door dan terug te gaan naar die eerdere maand en de controle tool te draaien wordt er gecontroleerd of alles goed staat in de interne boekhoudkoppeling. 

  • Een maatschappij kan nu historisch gemaakt worden ook al zijn er actuele polissen gekoppeld. Deze polissen moeten dan wel allemaal Premie vrij zijn of gekoppeld aan extern intermediair. 

   

  Update 1.2622.3.13

   Bugfixes:

  • Bij het inslepen en overschrijven van een bestaande mail waarbij het automatisch omzetten naar .eml aan staat werd het bestand niet overschreven maar er werd een nieuw bestand aangemaakt. 

  • Het exporteren van een ADN bericht zorgde voor extra lege pagina’s wanneer een kolom te lang was. 

  • Bij de export naar Accelerate was niet altijd duidelijk wanneer de gebruiker de instellingen foutief ingevuld had. 

  • Het beheerteam op de relatiekaart was niet meteen zichtbaar. 

  • Bij het exporteren van journaalposten naar Exact Online werd onterecht een foutmelding getoond indien men niet gebruik maakt van RC posities. 

  • De juiste manier om een relatie over te hevelen naar een andere portefeuille is nu hier te vinden.

   

  Nieuw in Assu:

  • Na het maken van een wachtrij voor ADN prolongatieberichten heb je nu de mogelijkheid om deze wachtrij te resetten. Je hebt hiervoor wel beheerrechtennodig in Assu:
   prolongatie wachtrij resetten

  Optimalisatie:

  • Het laden van de relatiekaart, poliskaart en schadekaart is versneld. 

  • Er is op het beheer tabblad een knop toegevoegd om de prolongatie wachtrij te resetten. Mocht de prolongatie om wat voor reden dan ook vastlopen dan kun je gebruik maken deze knop om de prolongatie wachtrij af te breken en opnieuw te starten. 

   optimalisatie

  AssuMailbox:

  In de AssuMailbox (ons eigen e-mailprogramma, ingebouwd in Assu) hebben we de volgende aanpassingen gedaan:

  • Er is meer witruimte gemaakt tussen de regels om de mailbox wat rustiger te doen ogen. 

  • Er is een optie toegevoegd om e-mails op te slaan op de lokale PC. Dit maakt de mailbox sneller in gebruik omdat op die manier een mail niet eerst opgehaald hoeft te worden uit het documentarchief. 

   

  Specifiek voor relatie Perree :

  • Mails vanuit Assu worden nu verstuurd met een X-AssuGenerated mail header. 

   

  Update 1.2622.3.14

   In deze Update zijn de volgende zaken opgelost/toegevoegd:

  Assu:

  • Het unieke kenmerk in een e-mail werd niet meegestuurd als een mail automatisch werd verstuurd via een workflow. 

  • Polissen die het als "offerte" gemarkeerd staan komen niet meer mee in de lijst van te prolongeren polissen. 

  • Door een fout werden de rollen van sommige personen niet juist getoond in het aanschrijvingen tabblad van het mailingscherm van Assu®. 

  • De zakelijke kenmerken zijn nu ook te wijzigen via de stamtabellen:

   zakelijke kenmerken
  • Door een BUG kon een gebruiker niet meer dan één “Nieuw Contract" ADN bericht verwerken. Dit is nu opgelost. 

  • Bij het verwerken van ADN berichten voor een bepaalde polis wordt niet langer gelijk de poliskaart geopend, maar dient eerst het ADN berichtenscherm afgesloten te worden voordat je de betreffende polis te zien krijgt.

  • Door een BUG kon het gebeuren dat als een pakketpolis mutatiebericht samen met andere mutatieberichten werd verwerkt dat de onderdelen van dat pakket verdwenen uit het scherm. 

  • Als je koos om bij een nieuw bericht een relatie aan te laten maken a.d.h.v. het bericht dan werd dit bericht niet verwerkt. De relatie werd wel aangemaakt maar de verwerking van het bericht moest opnieuw gestart worden. 

  • Facturen die werden verstuurd door de server werden niet opgeslagen. 

  • Door een bug werd bij het laden van het natuurlijkpersoon scherm niet de burgerlijke staten maar de aanheffen gevuld in de lijst op het scherm. 

   

  AssuMailbox:

  • Een bugfix voor het vastlopen van de mailbox als je geen selectie had gemaakt bij welke relatietypes er gebruikt moesten worden voor het automatisch koppelen van mails aan relaties is doorgevoerd.

  • De locatie en grootte van het mailbox scherm wordt bewaard zodat deze altijd daarna met dezelfde grootte en op dezelfde locatie start. 

  Update 1.2622.3.15

   In deze Update zijn de volgende punten opgelost / nieuw in Assu:

  Assu:

  • De harde crash van Assu® is opgelost bij het scannen van een document 

  • De handmatige prolongatie is niet meer portefeuille afhankelijk 

  • "Volledig dossier tonen" knop is weggehaald op de maatschappijkaart bij documenten, taken en notities omdat deze hier niet van toepassing was.

  • Er is een bug opgelost voor het soms niet tonen van de eerste rij van de documententegel 

  • Er is een bug opgelost voor het berekenen van het aantal schades per dossier per jaar & gemiddelde doorlooptijd per schade per jaar in management 

  • Tenslotte is er een fout opgelost bij het verwerken van meerdere ADN berichten 

   

  AssuMailbox:

  • Mails kunnen gecategoriseerd worden door middel van kleuren vanuit Exchange. Lees hier hoe dit werkt.

  • Mails kunnen lokaal worden opgeslagen m.b.t. de snelheid van het laden van mails. Dit stel je hier in.

  • Mailbox wordt opnieuw geopend op het scherm waarop laatst is gewerkt 

  • Afbeeldingen in mails kunnen nu later geladen worden d.m.v. een knop boven de mail. Dit geldt voor mails die verwijzen naar een website zoals je op onderstaande GIF kunt zien:

   plaatjes tonen

   

  Postenbank module:

  • Er is een bug opgelost voor het niet tonen van het juiste polisnummer in het RC rapport 

  Update 1.2622.3.16

  In deze update zijn de volgende problemen opgelost:

   

  Bugfixes Assu:

  • Bij het sluiten van een taak via het kruisje in plaats van de "Sluiten" knop werd niet gevraagd om wijzigingen op te slaan. 

  • Het verversen van de gekoppelde polissen van ADN berichten werkte soms niet. 

  • Er is een fout opgelost bij de populate van het digitale paspoort voor transacties. 

  • Bij schade analyse waren de No-claim bescherming tredes verplicht ook als no-claim bescherming niet van toepassing was.

  • Bij het wijzigen van de stamtabel voor selectiecodes werden de lijsten op de relatiekaart niet meteen bijgewerkt. 

  • Bij het opslaan van een schade werd, indien het schadenummer van de maatschappij door iemand anders was gewijzigd, het schadenummer van Assu ingevoerd als schadenummer van de maatschappij. 

  • Indien in een inboedel dekking bepaalde verzekerde bedrag velden leeg (in plaats van 0) waren, kon de dekking niet geopend worden. 

  • Er trad soms een time-out op bij het opslaan van een document. 

  • Bij het verwerken van meerdere overige ADN berichten tegelijk werd op de resulterende facturen niet de naam van de gebruiker getoond die de berichten verwerkt heeft. 

  • Een adviseur kon niet worden verwijderd als daar nog polissen aan zijn gekoppeld. 

  • Bij het wijzigen van de adviseur chat status werd een oude versie van adviseur in de database opgeslagen indien de adviseur waarvan de chat status aangepast wordt in de stamtabellen gewijzigd was. 

  • Bij het versturen van een mailing via selectie werd in het documentarchief het foutieve afzender e-mailadres gevuld. 

  • Bij het aanpassen van de gebruikers werd de lijst van gebruikers in de taken tegel niet aangepast. 

   

  AssuMailbox: 

  • Een mail zonder categorie kon niet worden geopend. 

  • Een mail slepen naar documentarchief gaf verkeerde datum. 

  • Indien het leesvenster uit stond werd alsnog een mail als gelezen gemarkeerd als deze geselecteerd was. 

  • Het afdrukken van een mail werkte met bepaalde printerconfiguraties niet. 

  • Er is een duidelijkere foutmelding toegevoegd indien bijlagen in gebruik zijn bij het versturen van een mail. 

  • Verzonden mails worden nu gesynchroniseerd na de inbox zodat deze bij een eerste synchronisatie sneller beschikbaar zijn.

  • De sortering op datum werkte niet goed. 

  • Sommige Exchange mails konden niet verwijderd worden. 

  • Bij het toevoegen van een mail account wordt nu gecontroleerd of deze al bestaat. 

   

  Journaalposten module:

   

   

  Gerelateerde artikelen

  Wat is nieuw Assu versie 1.2625.3.1

  Lees hier meer over de updates van Assu en wat er nieuw is per update

  Lees meer

  Artikel - Wat is nieuw versie 1.2624.3.1

  Functionaliteiten in versie 1.2624.3.1

  Lees meer

  Artikel - Wat is nieuw versie 1.2623.3.1

  Functionaliteiten in versie 1.2623.3.1

  Lees meer