Artikel - Wat is nieuw versie 1.2621.3.28

Update

In deze Update zijn de volgende zaken opgelost/toegevoegd:

 

Bugfixes Assu:

 

 • Het zoeken op kenteken bij het zoeken naar een polis is versneld. 

 • Polissen die in "Offerte" staan worden niet meer getoond bij het controle rapport van een ADN-prolongatie. 

 • Het opslaan van een wijziging van een samenvoegdetail veld werkt weer. 

 • Het niet altijd juist tonen van het incassobedrag bij het openen van een poliskaart is opgelost. 

 • Het veld of een factuur afgedrukt moet worden indien de polis op “eigen incasso” staat kan weer veranderd worden. Voorheen moest dit altijd aan staan. 

 • Het opslaan van de e-mail die verstuurd wordt van een verzamelnota wordt voortaan opgeslagen bij de relatie net zoals de verzamelfactuur pdf zelf. 

 • Het automatisch verwerken van Aplaza berichten is aangepast zodat deze minder geheugen gebruikt bij kantoren waar zeer veel Aplaza berichtenverkeer is. 

 • Indien een verlopen taak geselecteerd wordt in het overzicht zal de tekst voortaan rood blijven. 

 • Er worden voortaan geen historische of verwijderde relaties meer getoond bij het aanmaken van een verzekerde op een polis.

 • Het Exporteren naar Exact Online vanuit de Interne financiële koppeling werkt weer. 

 • Een RC-afrekening met een klant kan niet meer per ongeluk 2x gesynchroniseerd worden met de financiële administratie 

 • Een bug in de Assu Agenda i.c.m. het zoeken naar agendapunten waardoor de andere agendapunten niet meer getoond worden in Assu is opgelost. 

 • De knop op het opstalobject scherm is weer zichtbaar 

 • ADN Berichten met functie 201 (opvoer nieuw intermediair) die automatisch gekoppeld worden aan polis omdat deze reeds ingevoerd is zullen omgezet worden naar een 105 (Mutatie bericht) zodat de bestaande polis niet wordt overschreven. 

 

Bugfixes AssuMailbox:

 • Indien een mail al gearchiveerd is zal deze niet nogmaals gearchiveerd kunnen worden en krijgt de gebruiker een melding.