Artikel - Wat is nieuw versie 1.2621.3.1

Op deze pagina kun je alles lezen van de laatste nieuwe versie van Assu die momenteel beschikbaar is. De nieuwe functionaliteiten worden 1 voor 1 behandeld en daar waar nodig verwijzen wij door naar onze handleiding waar ook alle nieuwe functionaliteiten uitgebreid in behandeld worden.

Tevens houden we op deze pagina de Updates bij. Mochten er tussentijds foutjes ontdekt worden in de software dan lossen wij die op door middel van tussentijdse updates. 

update

Informatie over losse updates met eventuele bugfixes en tussentijdse nieuwe functionaliteiten:

Update 1.2621.3.32 (release 24-2-2021)

Update 1.2621.3.31 (release 15-2-2021)

Update 1.2621.3.30 (release 2-2-2021)

Update 1.2621.3.29 (release 25-1-2021)

Update 1.2621.3.28 (release 18-1-2021)

Update 1.2621.3.27 (release 5-1-2021)

Update 1.2621.3.26 (release 21-12-2020)

Update 1.2621.3.25 (release 8-12-2020)

Update 1.2621.3.24 (release 24-11-2020)

Update 1.2621.3.23 (release 13-11-2020)

Update 1.2621.3.22 (release 2-11-2020)

Update 1.2621.3.21 (release 21-10-2020)

Update 1.2621.3.20 (release 12-10-2020)

Update 1.2621.3.19 (release 28-9-2020)

Update 1.2621.3.18 (release 16-9-2020)

Update 1.2621.3.17 (release 14-9-2020)

Update 1.2621.3.16 (release 4-9-2020)

Update 1.2621.3.15 (release 18-8-2020)

Update 1.2621.3.13 (release 28-7-2020)

Update 1.2621.3.12 (release 24-7-2020)

Update 1.2621.3.11 (release 24-7-2020)

Update 1.2621.3.10 (release 24-7-2020)

Update 1.2621.3.9 (release 21-7-2020)

Update 1.2621.3.5 (release 8-7-2020)

Update 1.2621.3.4 (release 30-6-2020)

Update 1.2621.3.3 (release 26-6-2020)

Update 1.2621.3.2 (release 17-6-2020)

Update 1.2621.3.1 (release 18-6-2020)

Eventuele "Hotfixes" die er tussentijds geweest zijn kunt u op onze Hotfixes pagina terug vinden.

Upgrade

Hier onder staat overzicht van de nieuwe functionaliteiten vanaf versie 1.2621.3.0 Voor gedetailleerde omschrijving van de topics verwijzen we je door naar onze handleiding die je in het pakket onder de F1 knop kunt vinden.

inhoud

 

RELATIES:

*Bij zakelijke relaties is het tabblad "Kerncijfers" uitgebreid met een optie voor "Actualisering/naverrekening". Door hier een vinkje te zetten kun je aangeven dat het om een actualisering gaat als je bijvoorbeeld halverwege het jaar nieuwe cijfers krijgt.

kerncijfers

*Bij het aanleggen van een relatie via de relatie wizard is er bij stap 4 (communicatie) iets veranderd waardoor automatisch het communicatieprofiel juist gevuld wordt en je dus niet achteraf hoeft te controleren of je niet vergeten bent dit goed te zetten: vul je een e-mailadres in dan zet je systeem het communicatieprofiel en de factuur verzending op "e-mail". Laat je dit leeg omdat de relatie geen e-mailadres heeft dan komt het op "per post" te staan.

communicatieprofiel

*Bij diverse boekhoudkoppelingen is ons relatienummer leidend voor het vinden van de juiste relatie in de boekhouding. Voorheen was het mogelijk om op de relatiekaart het relatienummer zomaar aan te passen. Omdat dit bij sommige boekhoudkoppelingen problemen geeft is er een extra waarschuwing ingebouwd. Als je nu een relatienummer aanpast op de relatiekaart en daarna op "Opslaan" of :"Opslaan en Sluiten" klikt volgt er een waarschuwing of je het zeker weet.

relatienummer aanpassen

*Bij het aanleggen van een getekend mandaat op de relatiekaart is het niet langer mogelijk een datum in de toekomst in te vullen. Dit was ten onrechte wel mogelijk in oudere versies waardoor er bij het incasseren fouten ontstonden.

De datum van het getekende mandaat vul je in de relatiekaart in onder tabblad "Bank-/Opleidingsgegevens". Je klikt hiervoor op de witte papiertjes achter het rekeningnummer, selecteert in het volgende scherm de primaire bankrekening en in het nieuwe scherm wat opent vul je de juiste datum in:

mandaat ID op klantenkaart

Mochten er vanuit het verleden nog foute mandaat datums in staan dan krijg je deze als foutmelding te zien tijdens het aanmaken van een incasso batch:

mandaat in toekomst in incassobatch

Je dient dan eerst terug te gaan naar de relatiekaart om de datum goed te zetten. Daarna komt de factuur wel in de incassobatch terecht.

*In het dossier van een relatie onder tabblad "Samenvattingen" is de totale opbrengst nu gelijk aan die van het Management. De samenvatting van het dossier geldt alléén voor de hoofdrelatie van het dossier. In de oudere versies van Assu werd in deze berekening iedereen meegeteld die in hetzelfde dossier zat (partner, kinderen etc). dit gaf een vertekend beeld.

Dossier samenvatting

*Bij het wijzigen van het primaire adres van de relatie wordt nu ook het adres op eventuele niet afgedrukte facturen van de relatie in kwestie aangepast zodat je dat niet handmatig achteraf hoeft te doen.

Factuuradres aangepast

ADN BERICHTVERWERKING EN DIGITALE DOCUMENTEN:

ADN berichten

*Via diverse kanalen komen er berichten binnen in Assu. Dit gebeurt hoofdzakelijk via een tijdgebonden servertaak. Deze tijdgebonden servertaak draait echter altijd op de achtergrond dus de gebruiker heeft helemaal geen weet van eventuele fouten die daarbij optreden waardoor je kunt denken dat er geen berichten zijn en er dus geen actie op ondernomen hoeft te worden. Om dit soort problemen te ondervangen is er vanaf nu een overzicht waarin je kunt zien dat er berichten ontvangen zijn en als er daar fouten in zitten wat die fouten dan precies zijn. De berichten kunnen van maximaal een week terug opgevraagd worden.

Er is hier een nieuwe knop voor gemaakt die je terug kunt vinden onder tabblad "Onderhoud" en hij heet "Maatschappij berichten overzicht".

maatschappij berichten overzicht

*Bij het scherm voor de preverwerking van ADN prolongatie berichten is er een kolom bijgekomen voor de "Subagent". Mocht je deze niet standaard zien staan tussen alle kolommen dan moet je hem eenmalig door middel van de veldkiezer toevoegen.

subagent

*In het scherm waarin je je digitale documenten op kunt halen zijn er twee nieuwe kolommen bij gekomen. Eentje die de beheerteams toont en eentje die toont wat het persoontype is (type relatie: particulier of zakelijk). Deze velden worden met informatie gevuld als het document eenmaal gekoppeld is.

Mocht je deze niet standaard zien staan tussen alle kolommen dan moet je hem eenmalig door middel van de veldkiezer toevoegen.

Digitale documenten

*Bij het verwerken van een ongekoppeld digitaal document en er is tussen het binnenkomen en verwerken van het document bijvoorbeeld door een nieuw contract bericht een polis aangemaakt, dan wordt bij het selecteren van de relatie de polis geel gearceerd zoals dit ook gebeurt voor het verwerken van ADN berichten.

arcering polis

WORKFLOWS/AUTOMATISCHE HANDELINGEN:

Workflows

*Bij mails die vanuit een Workflow verzonden worden staat vanaf deze versie de aanhef van de partner van de hoofdrelatie bovenaan de mail. Hiervoor was dat altijd de aanhef van de hoofdrelatie ook al had er eigenlijk de partner moeten staan.

*Als een product historisch gemaakt wordt zal er nu gecontroleerd worden of er nog lopende Workflows op zitten. indien dit het geval is zullen deze afgebroken worden.

*In de Worklfow module zijn op twee plekken de dekkingen "Inboedel" en "Opstal" toegevoegd zodat deze nu ook te gebruiken zijn als voorwaardes in een Workflow:

 1. In een Workflow definitie kun je kiezen voor de optie "Voldoet aan Voorwaarde". Als je een voorwaarde opstelt en je klikt op "Criterium" kun je bij "tabel" nu kiezen uit "dekking opstal" en "dekking inboedel".
 2. Als je een startconditie toevoegt en je kiest voor een voorwaarde dan kun je als je klikt op "Criterium" bij "tabel" nu kiezen uit "dekking opstal" en "dekking inboedel".
  dekkingen inboedel en opstal

*Bij het aanmaken van een taak door middel van een Workflow activiteit kun je er nu ook voor kiezen om een tweede uitvoerder van deze taak aan te geven. Je hebt de keuze uit:

 • de gebruiker die de Workflow gestart heeft
 • de adviseur/behandelaar
 • een specifieke gebruiker
  tweede uitvoerder WF taak

Als je in het Workflow scherm een tweede uitvoerder aangelegd hebt en je klikt bijvoorbeeld in de relatiekaart de betreffende Workflow aan dan zul je zien dat er bij de taak een tweede uitvoerder vermeld staat:

tweede uitvoerder taak Workflow

Het Workflow scherm wat je kunt bereiken door rechts onderin de cockpit op "Openstaande Workflow acties" te klikken is aangepast. Als je nu alle rechten hebt op de Workflows (in te stellen via de gebruikersrollen) dan ziet dit scherm er hetzelfde uit als het Workflows scherm wat je vanuit het dossier kunt bereiken:

WF scherm vanuit cockpit met rechten

Heb je deze rechten niet dan is het Workflow scherm wat je vanuit de Cockpit kunt benaderen beperkter:

WF scherm cockpit zonder rechten

 

POLISSEN:

*In het boekingen overzicht wat je boven in het lint van je poliskaart kunt vinden is er een kolom "incassovergoeding" toegevoegd:

boekingen incassovergoeding

 

*Vanaf deze versie is het niet alleen op de relatiekaart mogelijk om met zelf in te regelen vrije velden te werken maar nu ook op de poliskaart. Er is hiervoor op de poliskaart een extra tabblad bij gekomen "Extra informatie" waar je de vrije velden kunt vinden die je zelf in hebt geregeld. Deze vrije velden zijn in te regelen via "Stamtabellen-Assurantiën-Vrije velden types". Deze vrije velden zijn per branche(s) in te regelen.

vrije velden op poliskaart

*Het is vanaf deze versie niet langer mogelijk om bij een polis het veldje "expiratiedatum" aan te passen. Het veldje is grijs op het moment dat je de polis opent. Wil je het toch aanpassen dan moet je eerst een vinkje zetten bij "Vrije expiratie"

expiratie

*Bij motorrijtuigen polissen is er onder tabblad "Verdeling" bij het verzekerd object een extra veldje bijgekomen waar je de einddatum geldigheid alarm kunt registeren. Dit veld is ook bruikbaar is een zelf in te regelen Workflow. Het veld is dan bij de startcondities te selecteren en ook bij de criteria als je een voorwaarde toe gaat voegen.

einddatum geldigheid alarm

*Bij inboedelpolissen is er onder tabblad "Verdeling" bij de dekking een veldje bijgekomen voor garantie tegen ondergarantie:

SCHADES:

schade

In het resultaten gedeelte van het schade zoekscherm is er een extra kolom bij gekomen voor de melddatum van de schade:

melddatum schade

Mocht je deze niet gelijk te zien krijgen dan moet je hem even zelf toevoegen door middel van de veldkiezer.

*Als je in een schade kaart zit en je wilt een bestaande schade hersteller selecteren dan gaat dat nu een stuk gemakkelijker dan voorheen:

schadehersteller selecteren

*Er is een extra veld op de schade kaart gekomen waar je een gereserveerd bedrag op een schade kunt administreren. Hierbij kun je denken aan een bedrag voor fysio behandelingen wat door de maatschappij gereserveerd wordt bij letselschade.

reservering op schade

HYPOTHEKEN:

Hypotheken

*Op de hypotheekkaart onder het veld "Hypotheekstatus"krijg je nu ook de HDN statussen te zien:

HDN statussen

ABONNEMENTEN:

*De stopdatum van een abonnement is een verplicht veld geworden. Je kunt er zelf een datum inzetten, maar als je het veldje leeg laat dan telt Assu zelf 1 jaar op bij de invoerdatum en zet die datum in het veldje "Stopt op".

Stopdatum abonnement

ALGEMEEN:

*Het is nu mogelijk om een tijdgebonden servertaak aan te maken die ervoor zorgt dat relaties binnen een dossier die geen actuele producten hebben verwijderd worden. Het gaat hier alleen om echte "Relaties" en niet om  "Prospects".

servertaak

*Als je wilt dat e-mail bestanden van het type MSG automatisch omgezet worden naar EML bestanden in het documentenarchief dan dien je dat vanaf deze versie aan te vinken bij de algemene instellingen. Ga hiervoor via het witte boekje naar "Instellingen - Algemeen" en zet een vinkje bij "MSG bestanden automatisch omzetten naar EML bestanden".

WACHTWOORDEN:

wachtwoorden

*Je wachtwoord beu of gewoon een andere reden om een nieuw wachtwoord te willen? In eerdere versies van Assu was dat helaas niet mogelijk als je niet voldoende rechten had en moest je dit aan je SuperUser vragen. Vanaf nu kun je dit heel makkelijk zelf doen in 3 simpele stappen:

 1. Klik op het witte boekje links bovenin je scherm
 2. Scroll door naar onderen totdat je "wachtwoord wijzigen" tegen komt
 3. Voer je oude en je nieuwe wachtwoord in en klik op OK
  wachtwoord wijzigen

*Ook is het nu mogelijk dat de beheerder iemands wachtwoord kan resetten als iemand het per ongeluk vergeten is. Hij kan het wachtwoord dan resetten. Dit houdt in dat het wachtwoord van de gebruiker in kwestie per direct is verlopen en dat de beheerder een standaard wachtwoord in moet voeren. De gebruiker wordt uitgelogd en moet wanneer hij inlogt moet hij tijdens het inloggen zijn of haar wachtwoord wijzigen. Achter de schermen wordt in de log bijgehouden dat het wachtwoord handmatig gereset is.

reset wachtwoord

FINANCIEEL:

financieel

Als je gebruikt maakt van een Exact online koppeling is er vanaf deze versie een aantal nieuwe opties bij gekomen waardoor er duidelijk zichtbaar wordt wat er gesynchroniseerd wordt.

*Als er issues zijn na de synchronisatie is dat onder het tabblad "Financieel/ADN" zichtbaar onder de knop "Synchronisatie meldingen"

synchronisatie melding exact online

*Zo'n zelfde optie hebben we voor Snelstart Cloud gebruikers ingebouwd:

Snelstart

*Op de relatiekaart is er een knop "financiële mutaties" bij gekomen waaronder je een overzicht kunt krijgen van alle financiële mutaties in Exact Online van de geselecteerde relatie.

financiele mutaties

*Bij alle schermen die te maken hebben met facturen is de knop "Afdrukken" in het lint vervangen door "Afdrukken/versturen" omdat deze knop eigenlijk 2 acties bevat. Het afdrukken van een factuur hangt namelijk samen met de informatie die ingevuld staat in het communicatieprofiel van de relatie: als een klant zijn communicatie per mail wil ontvangen wordt een factuur automatisch per mail verzonden, wil hij dat per post dan komt de factuur uit de printer om hem per post te verzenden.

factuur afdrukken

 

*We hebben nu een interne boekhoudkoppeling voor mensen die gebruik maken van Exact Online of Twinfield maar bij wie de gebruiker geen volledige toegang mag of kan hebben tot de administratie. Je kunt hiermee met 1 druk op de knop journaalposten exporteren naar de boekhoudprogramma's Exact Online en Twinfield. Hier kun je meer lezen over deze nieuwe koppeling.

journaalposten overzicht

APPVISEURS:

Let op: onderstaande wijzigingen in de app zijn pas van kracht als er een nieuwe versie van de Appviseurs beschikbaar is!

appviseurs

Als een relatie in Assu de status "Verwijderd" heeft worden de chatberichten nu ook verwijderd. Dit in verband met de AVG. Gegevens van verwijderde relatie mogen namelijk niet bewaard blijven.

 

Tevens is het nu in Assu zichtbaar wanneer de relatie voor het laatst ingelogd heeft in de app.

ASSU2GO APP:

Assu2Go

Met Assu2Go heb je altijd en overal toegang tot uw CRM gegevens. Ook kun je onderweg al je taken en agendapunten bekijken. je hebt zo inzicht in de meest actuele klantgegevens en productinformatie.

Bekijk volledige dossiers of navigeer eenvoudig naar het juiste adres via de Google-Maps integratie. Je staat direct in verbinding met je klanten en collega's. Vanaf medio februari is er zelfs een chatfunctie beschikbaar.

Assu2Go is nu te downloaden in de Google Play en Apple store. Hier kun je daar meer over lezen.

- Vanaf versie 1.2621 kun je via de documenten op de relatiekaart ook .MSG bestanden openen (mails die via Outlook ingesleept zijn naar het docarchief van de relatie). Dit geldt ook voor .EML bestanden (mails die je via de Assumailbox insleept naar het docarchief van de relatie).

- Vanaf deze versie is er ook een extra stukje beveiliging ingebouwd als je gebruik maakt van de multiportefeuille module. Je moet nu inloggen in de juiste portefeuille als je de app opstart. Ook zijn de rechten op de verschillende producten doorgetrokken van Assu naar de app. mag je in Assu bijvoorbeeld niet in de hypotheken dan mag dat ook niet in Assu2Go.

- Qua rechten zijn de agenda onderwerpen en de taakonderwerpen ook gelijk getrokken met Assu. Net zoals in Assu kun je kiezen uit een aantal vaste onderwerpen of je kunt er zelf een eigen onderwerp neer zetten. De standaard onderwerpen waaruit je de keuze kunt maken zijn in Assu zelf aan te leggen als je hier de juiste rechten voor hebt. Dit moet gebeuren via de Stamtabellen (taak onderwerpen en agenda onderwerpen). Hoe dit werkt kun je hier lezen.

SJABLONEN:

*Als je een sjabloon maakte kon je voorheen nooit even een voorbeeldje tonen van hoe je brief of e-mail er dan uiteindelijk uit kwam te zien. Je zag alleen de <<invoegvelden>> staan. Nu is het mogelijk om na het aanmaken van een sjabloon onder tabblad "Algemeen" gevolgd door "Afdrukvoorbeeld" een voorbeeld te tonen van de uiteindelijke brief of e-mail. Hij wordt gevuld met de gegevens van een willekeurige relatie:

  sjabloon bekijken

  *Verder kun je bij het opmaken vaneen sjabloon bij de samengevoegde velden nu ook de gehele naam van de adviseur invoegen door middel van het invoegveld <<Adviseur_NaamCompleet>>:

  samenvoegveld naam adviseur

  A.I. POSTENBANK:

   Postenbank: voor onze relaties die gebruik maken van onze "Postenbank" hebben we in het scherm voor het ophalen van prolongatieberichten een kolom "Intermediair" toegevoegd. Deze kolom is standaard onzichtbaar omdat niet iedereen gebruik maakt van deze Postenbank module.

  Ga hiervoor via tabblad "Financieel/ADN" naar de prolongatieberichten en zet door middel van de Veldkiezer de kolom "Intermediair" tussen je overzicht:

  Veldkiezer

  Doe hetzelfde in het scherm onder de knop "Koppel bericht handmatig".

  SERVICE PROVIDER COCKPIT:

  Service Provider Cockpit

  *Voor onze klanten die gebruik maken van de Service Provider Cockpit is er vanaf deze versie via "Beheer-Kantoren" de mogelijkheid tot het invoeren van een Workflow poort.

  PROLONGEREN:

  In Assu heb je de mogelijkheid om handmatig te prolongeren en automatisch te prolongeren door middel van het ophalen van prolongatieberichten. In eerdere versies van Assu zat er een klein verschil in de werkwijzes van deze beide prolongaties. Vanaf deze versie van Assu hebben we beide werkwijzes wat meer gelijk getrokken en werkt het na het ophalen van de polissen voor de juiste maand zoals we vereenvoudigd in onderstaande illustratie opgetekend hebben: 

  Prolongeren

  Dit wil zeggen: je draait eerst een controlelijst waarop je voor de automatische prolongatie kunt zien of er verschillen zijn tussen wat er in Assu staat en wat er aangeleverd is. Hierop komen vanaf deze versie voor de beide soorten prolongaties ook de polissen naar voren die een prolongatiedatum hebben die vóór de datum ligt van de huidige prolongatie. Deze worden rechts onderin het scherm getoond met de melding "Polis had moeten vervallen op...".

  Na deze controlelijst ga je verder met de preverwerking. Dit is een "proefprolongatie" waarin je kunt zien of alle waardes overeenkomen. 

  Als laatste stap kies je voor "Verwerken" om de daadwerkelijke prolongatie te draaien.

  De controlelijst van een ADN prolongatie ziet er dan zo uit:

  prolongatie

  De controlelijst van een handmatige prolongatie ziet er zo uit:

  prolongatie handmatig

  *Bij de handmatige prolongatie is er een nieuwe kolom "incassokosten" toegevoegd omdat dit bij diverse maatschappijen meegeleverd wordt op het prolongatieborderel. Zo zijn er niet langer onnodige verschillen.

  incassokosten

  SELECTIES:

  selecties

  *Bij een selectie aanmaken kun je nu ook het beheerteam meenemen in je selectie. Je kunt bij de criteria een beheerteam invullen en tevens bij de velden aangeven dat je het beheerteam wilt zien:

  beheerteam op selectie

  In bovenstaand voorbeeld zal bij het resultaat van de selectie een kolom "Beschrijving" getoond worden met daarin de benaming van het beheerteam wat bij die specifieke relatie hoort.

  Wat je ook kunt doen is een selectie maken op een bepaald beheerteam. Stel je wilt alle relaties zien die bij beheerteam "hypotheken" horen dan vul je bij de criteria het beheerteam "hypotheken" in:

  beheerteam als selectiecriterium

  *Tijdens het aanmaken van een selectie via de selectie wizard is er een nieuw scherm bij gekomen waarbij je voor de personen die met de selectie naar voren zijn gekomen een vinkje uit kunt zetten als blijkt dat ze toch niet mee moeten komen bij bijvoorbeeld de mailing die volgt op de selectie:

  selectie van een selectie

  *Omdat je tijdens het maken van selecties gevoelige management informatie op kunt halen is vanaf deze versie het maken van selecties gekoppeld aan het rechten systeem. Je moet nu management rechten (rol: administrator) hebben om op de knop te mogen klikken om selecties te maken.

  *Het was niet mogelijk om een naam van een selectie meer dan 100 leestekens te geven. Dit is nu 200 geworden.

   

  NOTITIES:

  notities

  Het is nu ook mogelijk om zelf je notities te categoriseren door middel van notitie categorieën. Deze notitie categorieën moet je eerst zelf aanmaken via de CRM Stamtabellen. Voor de Stamtabellen dien je uiteraard wel de juiste rechten te hebben.

  categorie aanleggen

  Als je ze daar aangelegd hebt krijg je in het scherm waar je de notitie aan kunt maken een nieuwe regel te zien met daarin de keuze uit de categorieën die je zojuist aangemaakt hebt.

  notitie aanleggen

   

  Als je op deze manier al je notities een categorie hebt gegeven dan kun je in elke notitietegel een filter aanleggen op de categorie die je wilt zien. Wil je alles zien van het gehele relatiedossier dan klik je uiteraard eerst op de onderste knop met het handje om het gehele dossier te tonen.

  notite filter in notitietegel

  Tevens kun je een mappenstructuur aanbrengen in de notitietegel. Dit is niet nieuw voor deze versie maar wat wel nieuw is, is dat de notitiecategorie ook naar boven te slepen is in het lint zoals hier beschreven wat weer een extra ordening kan geven in de notitietegel. 

  De kolom "Categorie" is door middel van de veldkiezer toe te voegen in de notitietegel of te verwijderen als je hem liever niet wilt zien omdat je er geen gebruik van maakt.

  Er is vanaf deze versie ook een nieuwe optie toegevoegd onder de bestaande knop waarmee je een kopie kan maken van een notitie. Onder de 1 na laatste knop met de papiertjes erop kun je nu ook een kopie maken van een notitie naar een relatie die in een heel ander dossier valt. Te denken valt bijvoorbeeld aan een ZZP persoon die zowel in een zakelijk als in een privé dossier aanwezig is:

  notitie kopiëren

  TAKEN:

  taken

  Vanaf deze versie is het definitief verwijderen van taken gekoppeld aan het rechtensysteem van Assu. Je kunt nu via de gebruikersrollen aangeven dat een bepaalde rol taken definitief mag verwijderen. Heb je die rol niet dan krijg je een melding dat je niet voldoende rechten hebt.

  De rechten (taken definitief verwijderen) kun je via tabblad "Beheer" en daarna "Gebruikersrollen" instellen voor de juiste rol:

  taken verwijderen - rechten

  Als je deze rechten eenmaal hebt kun je op de takentegel van de relatie- of productkaart een taak verwijderen door op de rode knop te klikken:

  taak verwijderen

  De taak verdwijnt dan uit het overzicht. Wil je hem daarna eventueel aanpassen of reactiveren dan dien je dat via de takentegel van de cockpit te doen:

  verwijderde taken bekijken

  VOIP:

  VOIP

  Als je gebruik maakt van een TAPI koppeling kun je nu ook de telefoonnummers van schade herstellers, schade experts etc. zien. Voorheen kon je alleen bij relaties.

   

  TIJDREGISTRATIE:

  tijdregistratie

  *Bij een tijdregistratie project kun je nu documenten toevoegen. Open hiervoor de relatie- of productkaart waarop het project loopt en klik bovenaan het scherm op "Projecten". Selecteer het juiste tijdregistratie project en klik op de knop "Documenten". Je krijgt nu de mogelijkheid om een document toe te voegen:

  tijdregistratie project

  De volgende Updates zijn tijdens het testen doorgevoerd aan de hand van punten die onze testkantoren gemeld hebben.:

  Update versie 1.2621.2.7 (beschikbaar vanaf 10-6-2020)

  Update versie 1.2621.2.6 (beschikbaar vanaf 9-6-2020)

  Update versie 1.2621.2.3 (beschikbaar vanaf 29-5-2020)

  Update versie 1.2621.2.2 (beschikbaar vanaf 28-5-2020)

  Update versie 1.2621.2.1 (beschikbaar vanaf 27-5-2020)

   

  Gerelateerde artikelen

  Artikel - Wat is nieuw versie 1.2622.3.1

  Functionaliteiten in versie 1.2622.3.1

  Lees meer

  Artikel - Wat is nieuw versie 1.2623.3.1

  Functionaliteiten in versie 1.2623.3.1

  Lees meer