Artikel - Update Assu® 1.2621.3.9

update

In deze Assu update zijn de volgende zaken opgelost/aangepast:

Bugfixes Assu:

 • Versnelling toegevoegd voor het laden van de relatiekaart

 • Selectiecodes kunnen makkelijker toegevoegd worden

 • Bij het legen van de tegenpartij velden voor de persoon en maatschappij werden niet alle velden leeggemaakt. Onder andere de voorletters bij de tegenpartij en de straatnaam van de maatschappij bleven staan

 • Afgewikkelde taken worden nu grijs weergegeven in het takenoverzicht

 • Kan gekozen worden uit meerdere e-mailadressen voor een maatschappij op de tegenpartij kaart

 • Foutieve adressen worden niet meer ingelezen bij Regiobank import

 • Bug opgelost voor het versturen van gegevens naar Exact

 • Aanschrijvingsvelden tussenvoegsel en initialen van schade tegenpartij toegevoegd

 • Fout opgelost voor het inlezen van een MT940 bestand

 • Fout opgelost voor het verwerken bij AOV dekkingen bij ADN

 • Hotfix nummer wordt getoond in opstartscherm van Assu®

 • Expiratiedatum wordt niet meer aangepast als de expiratiedatum bekend is in het ADN bericht bij verwerken

 

Assu Mailbox:

 • Versnelling toegevoegd voor het laden van de mailbox

 • Dubbelklikken op een account is nu mogelijk

 • Mailonderwerp moet verplicht ingevuld zijn, anders kan de mail niet verzonden worden

 • EML kan nu d.m.v. van een gebruikersinstelling geopend worden door de mailbox

 • Bijlages kunnen worden opgeslagen op een andere plek d.m.v. de rechtermuisknop --> Opslaan als

 • Mails kunnen ontkoppeld worden d.m.v. rechtermuisknop

 • Meerdere mails kunnen tegelijkertijd ontkoppeld / gearchiveerd worden

 • Mails worden nu op de juiste manier gekoppeld afhankelijk van in welke map de mail staat

 • Bij handmatig koppelen wordt nu een vraag gesteld of het e-mail adres gekoppeld moet worden indien nog niet bekend

 • Oude Assumails worden geconverteerd naar .eml bij het openen indien de mailbox

 • Bug opgelost voor het delen van accounts

 • Mailscherm wordt leeggehaald als de mail verwijderd wordt