Artikel- Update Assu® 1.2621.3.25

update

In deze update zijn de volgende zaken opgelost/aangepast:

 

Bugfixes Assu:

 

 • Het Time-out probleem bij het ophalen van handmatige prolongatie datum van hypotheken en financieringen is opgelost.

 • Het soms lang duren om een telefoonnummer te verwijderen is opgelost. 

 • Als een relatie via een workflow op historisch kom te staan wordt voortaan ook het veld "historisch sinds" op de relatiekaart gevuld. 

 • Een tekstuele aanpassing is doorgevoerd bij het historisch maken/verwijderen van polissen. Een duidelijkere melding komt tevoorschijn die beter aangeeft wat er gaat gebeuren. 

 • De melding dat er nog niet gefactureerde TP incasso boekingen zijn komt maar 1x per gebruiker. 

 • Indien een gebruiker meer dan 500 grootboekrekeningen had in SnelStart werden deze niet allemaal geladen bij de synchronisatie en kwam ten onrechte de melding dat het grootboek niet bestond. 

 • Een fix is doorgevoerd zodat een Digitaal Paspoort niet naar de server gestuurd wordt als de zogenaamde “private key” niet exporteerbaar is zodat het certificaat wat reeds op de server ingesteld is niet overschreven wordt. 

 • Er is een oplossing gemaakt voor het niet boeken van facturen in SnelStart die geboekt moeten worden op een betalingsregeling als er niet een tussenrekening gebruikt wordt voor het boeken maar één grootboekrekening per betalingsregeling. 

 • ADN Berichten die niet verwerkt zijn komen meteen weer terug in de lijst zonder dat de gebruiker de ADN berichten lijst hoeft te sluiten en weer opnieuw moet openen. Ook kun je nu de lijst verversen m.b.v. de F5 knop. 

 • Het is nu mogelijk om via een tijdgebonden servertaak alle preverwerkingen van de eerstvolgende prolongaties uit te voeren zodat deze direct opvraagbaar zijn bij het verwerken van prolongaties die aangeleverd zijn via de maatschappijen. 

 • Dezelfde taak kan niet meer per ongeluk twee keer worden getoond. 

 • Dezelfde notitie kan niet meer per ongeluk twee keer worden getoond. 

 • Het omzetten van een relatie van particulier naar zakelijk en andersom wordt voortaan uitgevoerd aan de serverkant en de gebruiker krijgt dan een melding als dit uitgevoerd is. Hierdoor werkt Assu wat sneller.

 • Het aantal openstaande of verlopen taken in de statusbalk op de klantenkaart, poliskaart etc. werd verkeerd getoond. Dit is opgelost. 

 • Bij het versturen van een email vanuit Assu (niet via de mailbox module) zal een melding komen met de vraag of het scherm gesloten moet worden als er op de “Escape knop” wordt gedrukt zonder dat de mail verzonden is. 

 • De selectie boxen op de tegenpartij kaart bij een schade zijn aangepast naar een zoek selectie mogelijkheid om de snelheid van Assu te bevorderen bij het laden van de kaart. (Je kunt nu door middel van een vergrootglasje op naam zoeken)

 • Bij het opslaan van een verzonden e-mail uit Assu kun je nu ook aangeven of deze getoond moet worden in de Appviseurs App en of er akkoord moet worden gegeven en of er een notificatie gestuurd moet worden naar de Appviseurs App. 

  melding na mailen
 • Een probleem van het niet kunnen versturen van data naar Dias Advies indien de voornaam langer is dan 35 tekens is opgelost. 

 • Bij het versturen van een factuur aan een relatie m.b.t. een hypotheek werd niet de als primair gemarkeerde relatie gebruikt maar de eerst ingevoerde gebruiker. Dit is opgelost. 

 

 

Bugfixes AssuMailbox:

 

 • Het verspringen van het leesvenster van een geopende email bij het verversen van de lijst is opgelost. 

 • Een oplossing is gevonden voor het niet kunnen openen van “oude" mails die vanuit Assu zijn verstuurd maar waar het woordje NVT in de BCC stond.