Artikel- Update Assu® 1.2621.3.23

update

In deze update zijn de volgende zaken opgelost/aangepast:

Bugfixes:

 

 • Een crash in de workflow client is opgelost. 

 • Als er gebruik gemaakt wordt van de functionaliteit om facturen via de server te versturen worden facturen nu niet meer in het af te drukken facturen overzicht getoond wanneer deze in de wachtrij staan om afgedrukt te worden maar nog niet afgedrukt zijn. Dit is om te voorkomen dat facturen dubbel verstuurd worden. Mocht er tijdens het versturen een fout optreden dan komen de facturen weer terug in het af te drukken facturen scherm terecht. 

 • Gegevens van de maatschappij op de schadekaart werden niet volledig getoond. Dit is nu opgelost.

 • Invulbare PDF bijlagen werden niet mee gestuurd met automatische mails vanuit een workflow. 

 • Als er gebruik gemaakt wordt van de functionaliteit om facturen via de server te versturen werden de extra factuurbijlagen niet mee gestuurd. 

 • Bij het zoeken op relaties of producten werden velden waar alleen een spatie in staat meegenomen in de zoekactie. Dat veroorzaakte verwarring omdat een spatie niet zichtbaar is en zorgde ervoor dat niet altijd alle gewenste zoekresultaten getoond werden. Zoekvelden waar alleen maar een spatie in staat worden nu niet meer meegenomen. 

 • Als de maatschappij een heel groot digitaal document aanleverde kon er een timeout ontstaan bij de verwerking. 

 • De Dias Advies berichten knop in de cockpit van de productkaarten heette nog “Scenario Advies berichten”. Dit is nu aangepast.

 • Als je meerdere documenten tegelijk insleepte en het systeem kon één van deze documenten niet uitlezen worden en  werd er geen duidelijke foutmelding getoond. Nu is er een duidelijke melding ingebouwd.

 • Als er een nieuwe hypotheek, financiering of bancair product toegevoegd werd via de tegels op de relatiekaart van een prospect werd niet de vraag gesteld of die prospect naar klant omgezet moet worden. 

 • Bij de RC posities bij de gekoppelde polissen is onder de jaarpremie een totaalbedrag toegevoegd (alleen indien het kantoor de nieuwe betalingsregelingen gebruikt). 

 • Bij de dossierkoppelingen werden verwijderde relaties getoond. 

 • Soms konden ADN berichten niet verwerkt worden indien de instellingen om de productomschrijving van de maatschappij niet over te nemen aan stond. 

 • Soms stopte het Atricom proces dat de ADN berichten ophaalt uit de I09 postbus niet automatisch waardoor ADN berichten niet binnen komen. Indien dat het geval is wordt dit proces nu automatisch gestopt. 

 

Nieuwe functionaliteiten:

 

 • De nieuwste codelijsten van het SIVI zijn verwerkt in Assu. 

 • De preverwerking van ADN prolongatieberichten gebeurt vanaf deze versie achter de schermen waardoor de Assu server bij grote kantoren niet meer onnodig belast wordt en Assu sneller reageert. Bij de preverwerking is er daarvoor een extra stapje bijgekomen in het proces. Lees hier meer over de stappen die je in Assu uitvoert bij het draaien van een preverwerking.

 • Via het gebruikersscherm is het nu mogelijk om de instellingen van een gebruiker te kopiëren naar een andere gebruiker. Op die manier kunnen alle schermlayouts snel naar een nieuwe gebruiker worden doorgezet. Klik op de knop "Gebruikersinstellingen kopiëren" en selecteer vervolgens in het gebruikersoverzicht wat volgt de gebruiker naar wie je je eigen instellingen over wilt zetten en klik op "OK":

  gebruikersinstellingen kopiëren
 • Het overige ADN berichten scherm kan nu ververst worden met F5. 

  f5

 

Interne boekhoudkoppeling / Connect:

 • Er zijn nieuwe velden toegevoegd aan de Schade Connect koppeling, met name bij de tegenpartij. 

 • Het systeem toonde een timeout bij de export van journaalposten naar Exact. 

 

AssuMailbox:

 • Als je toegang hebt tot de mailbox van een andere collega werden in die mailbox geen mails opgehaald wanneer die collega zelf niet ingelogd was. Dit is nu opgelost. 

 

Postenbank:

 • Intermediair provisie werd foutief getoond op het RC overzicht indien er incassokosten in de boeking zaten. 

 

ADN prolongatie:

 • Deze optie is nieuw vanaf versie 1.2621.3.22, maar omdat we er soms vragen over krijgen willen we het hier nogmaals onder de aandacht brengen: De preverwerking wordt nu op de achtergrond uitgevoerd op een lagere prioriteit. Je hoeft daardoor niet meer te wachten tot de preverwerking klaar is en kan dus ondertussen iets anders doen. Er wordt een melding getoond zodra de preverwerking klaar is. 

Ons advies qua werkwijze:
- controleer eerst alle preverwerkingen met je papieren borderel van de maatschappijen die je wilt gaan prolongeren
- draai daarna alle prolongaties (klik op de knop "Verwerking") waarbij je twee mogelijkheden hebt:
1: start deze met de hand waarbij hij in een wachtrij komt en hij wordt meteen gestart
2: start deze met de hand waarbij hij in een wachtrij komt die met behulp van een tijdgebonden servertaak, waarbij je zelf de keuze hebt wanneer hij draait ('s-avonds/'s-nachts), wordt afgewerkt.

We adviseren je om voor optie 2 te kiezen voor een nog betere performance van Assu. Lees hier alles over de ADN prolongatie.