Artikel- Update Assu® 1.2621.3.22

update

In deze update zijn de volgende zaken opgelost/aangepast:

 

Bugfixes Assu: 

 

 • In de Appviseurs app konden profielfoto’s niet goed worden opgeslagen, dit werkt weer naar behoren. 

 • Bij de prolongatie werd de melding dat de verwerking gestart is dubbel getoond.

 • Het performance issue bij het opslaan van facturen opgelost. Het systeem was erg traag.

 • Een dossier kon niet naar Accelerate worden verstuurd indien er meerdere partners in Assu stonden. 

 • In het tijdregistratie overzicht ontstond een timeout door het ophalen van de relaties. Dit is geoptimaliseerd door de relatie dropdown te vervangen door een zoekscherm.

 • Taken werden niet goed opgehaald op volledig dossier niveau. 

 • Bij het abonnementen zoekscherm werd de verkeerde adviseur getoond, namelijk de adviseur die ingesteld was bij de relatie in plaats van het abonnement. 

 • De tab volgorde op het schade analyse scherm was niet juist. 

 • De Schade analyse voor het dekkingstype Casco vaartuig werkte niet goed. 

 • De tegel weergave werd gereset wanneer een scherm niet goed geladen kon worden. 

 • Datum velden waren niet opgenomen in de instelling voor het minimale aantal tekens voor zoekacties. 

 • Het wijzigen van gebruiker wachtwoorden werkte soms niet. 

 • Bij het toevoegen van extra tekst aan een taak werd de focus niet op het extra tekst veld gezet. 

 • De geldgever werd niet getoond bij het laden van het scherm.  

 • De koppeling met een gebruiker op het adviseur scherm kon niet worden verwijderd. 

 • Bij het omzetten van een .msg naar een .eml e-mail bestand kwamen de bijlagen soms niet mee. 

 

Nieuwe functionaliteiten:

 

 • De preverwerking wordt nu op de achtergrond uitgevoerd op een lagere prioriteit. Je hoeft daardoor niet meer te wachten tot de preverwerking klaar is en kan dus ondertussen iets anders doen. Er wordt een melding getoond zodra de preverwerking klaar is. 

Ons advies qua werkwijze:
- controleer eerst alle preverwerkingen met je papieren borderel van de maatschappijen die je wilt gaan prolongeren
- draai daarna alle prolongaties (klik op de knop "Verwerking") waarbij je twee mogelijkheden hebt:
1: start deze met de hand waarbij hij in een wachtrij komt en hij wordt meteen gestart
2: start deze met de hand waarbij hij in een wachtrij komt die met behulp van een tijdgebonden servertaak, waarbij je zelf de keuze hebt wanneer hij draait ('s-avonds/'s-nachts), wordt afgewerkt.

We adviseren je om voor optie 2 te kiezen voor een nog betere performance van Assu. Lees hier alles over de ADN prolongatie.

 • Op de achtergrond werken we aan aanpassingen voor de overgang van Aplaza naar het nieuwe platform. (Je ziet hier niks van terug in Assu zelf). 

 • Bij de relatiekoppelingen op de relatiekaart wordt nu de persoonsoort getoond zodat je kunt zien of de gekoppelde relatie een klant, leverancier, prospect of lead is :

  relatiekaart
 • Bij het gebruik van facturen versturen aan de serverkant wordt nu gezorgd dat een factuur niet meerdere keren in de wachtrij kan komen. 

 • De laatst gebruikte portefeuille wordt nu opgeslagen per gebruiker in plaats van per machine. 

 

De interne boekhoudkoppeling en AWI:

 

 • Bij het wijzigen van een RC datum op een factuur waar al een journaalpost voor is zal de transactiedatum van de journaalpost automatisch aangepast worden. 

 • Er kon geen maatschappij excasso gemaakt worden. 

 • Het is niet meer mogelijk om facturen handmatig op betaald te zetten indien je de interne boekhoudkoppeling gebruikt.

 • Er kan in Assu bij de aanheffen (te bereiken via de Stamtabellen - "CRM- aanheffen") een AWI code ingesteld worden. Deze AWI code wordt meegestuurd bij AWI transacties. Deze code is voor iedere aanhef uniek en kan bij AWI nagevraagd worden. Dus voor "geachte heer" gebruik je een andere AWI code dan voor "geachte mevrouw":

  AWI aanheffen
 • Bij de export naar Exact kan nu een datum bereik aangegeven worden. 

 • Bij het opslaan van de maatschappijkaart wordt indien de interne boekhoudkoppeling wordt gebruikt gecontroleerd of de ingevoerde grootboeken bestaan in de stamtabel. 

 

De Assu Mailbox: 

 • Er wordt nu een vraag gesteld of de gebruiker zeker weet dat het mail scherm gesloten wordt. Let op: alleen in de nieuwe Assu mailbox! 

 

Postenbank:

 

 • Intermediairs worden niet meer dubbel getoond in de verzonden berichten lijst. 

 • Er is een vinkje toegevoegd waarmee aangegeven wordt of een intermediair Assu gebruikt. Indien dit niet aan staat wordt er geen product historie verstuurd. 

 • Er kunnen nu handmatige boekingen op een intermediair worden gemaakt. Je doet dit via de knop "RC overzicht" en in dit overzicht klik je op "Handmatige boeking toevoegen". Als de boeking opgeslagen is komt deze terug in het RC overzicht van de intermediair.