Artikel- Update Assu® 1.2621.3.18

update

In deze Update zijn de volgende zaken opgelost/toegevoegd:

Bugfixes:

  • Als er een punt komma (;) gebruikt is voor de selectiecode werkte de persoonkaarten niet meer zoals het hoort. Dit is aangepast zodat dit nu automatisch gecorrigeerd wordt. 

  • Als er nooit een selectiecode is ingevoerd kon het een probleem opleveren. Ook dit wordt nu automatisch gecorrigeerd. 

  • Als er instellingen bij APLAZA ingesteld waren voor automatisch te verwerken berichten maar er was een proces code gebruikt werd deze proces code genegeerd. 

  • Bij het zoeken naar gegevens op de portefeuille kon het voorkomen dat een portefeuille dubbel in het selectie veld getoond werd (dit komt dan doordat de gebruiker meer dan 1 keer is gekoppeld aan de portefeuille). Nu worden er altijd maar enkele portefeuilles getoond. 

  • Een layout probleem met de Rechtspersoonkaart is opgelost. 

  • Een layout probleem op het zoek scherm is opgelost. 

 

Nieuw in Assu:

In het witte boekje bij de Algemene instellingen en dan tabblad geavanceerd is er een optie toegevoegd om een minimaal aantal karakters in te stellen voor de zoekschermen. Zo kan afgevangen worden dat iemand op "Zoeken" klikt zonder dat er iets ingevoerd is en dat dan het systeem traag wordt zolang het systeem bezig is al de informatie te verzamelen. Dit is met name van toepassing voor klanten met veel klanten en polissen etc. 

In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe je instelt dat je minimaal 3 tekens moet invoeren voordat de "Zoeken" knop voor de zoekfunctie actief wordt. Dit geldt zowel voor de gewone "Zoeken" knop als die links in je scherm bij "Megazoek". Gezocht wordt hier op relatie "Test" en na het typen van de eerste 3 letters van de naam wordt de "Zoeken" knop actief en kun je iedereen met die naam in je overzicht terugvinden:

Zoekfunctie

Meer over zoekfuncties in Assu kun je hier lezen.