Artikel- Update Assu® 1.2621.3.16

update

In deze update zijn de volgende zaken opgelost/gewijzigd:

BugfixesAssu® 

 • Als er bij het samenvoegen van facturen een groepering was gedaan op een kolom in het factuuroverzicht dan kwam 1 factuur 2x in de lijst voor om samen te voegen wat resulteerde in een fout resultaat. 

 • Het omzetten van particulier naar zakelijke relatie en andersom werkt weer naar behoren. 

 • Het is nu mogelijk om vanuit een maatschappij documenten over te hevelen naar een relatie en andersom.

 • Een overleden partner werd meegenomen bij het exporteren naar een invulbare pdf. Dit is nu opgelost.

 • Een timeout probleem is opgelost bij de handmatige prolongaties van polissen, betalingsregelingen, abonnementen, financieringen en hypotheken. 

 • Het door een fout niet tonen van dekkingsinformatie bij een Rechtsbijstanddekking is opgelost. 

 • Het laden van het digitale berichten scherm is versneld. 

 • De Workflow Client is versneld. 

 • Een probleem met de werking van de Workflow Client in combinatie met de ServiceProvider Cockpit is opgelost.

 

Aanpassingen Assu® 

 •  Het is nu mogelijk om het toekomstig adres te kunnen gebruiken bij de sjablonen. Het toekomstige adres vul je in op de relatiekaart als een relatie aangegeven heeft dat hij per een bepaalde datum gaat verhuizen. Assu past dan op de verhuisdatum zelf het adres aan naar "primair" adres.
 • Het selectie code veld op de klanten kaart is aangepast zodat hier je hier met behulp van het aanvinken van selectiescodes kunt bepalen welke codes gelden voor de relatie. Daarbij is het nu ook mogelijk een selectiecode toe te kunnen voegen vanaf de klantenkaart (hiervoor moet de gebruiker wel mutatie rechten hebben in de stamtabellen). Lees meer over selectiecodes in het bijbehorende "uitgelicht" artikel.
  selectiecodes link

 

BugfixesMailbox module 

Het te vroeg starten van de mailbox synchronisatie module zorgde er soms voor dat deze niet meer wilde werken na het starten van de Assu service. Dit probleem is opgelost. 

Specifiek voor Connect (AWI) 

Bij de binnenkomst van een statusbericht wordt aan de hand van een meegeleverd veld in het bericht gezocht naar een gebruiker met dezelfde naam ingevuld bij de Connect User. Indien deze gevonden wordt dan wordt er een Workflow gestart (indien nodig) voor die gebruiker.