Artikel- Update Assu® 1.2621.2.6

update

Deze Update bevat 3 versienummers (1.2621.2.4 t/m 2.6 ) en hierin zijn de volgende zaken opgelost:

 

 • Indien bij selecties bij een uitvoerveld "Aantal" werd gekozen, dan klopte het getoonde aantal niet 

 • De VoIP koppeling werkte niet meer wanneer er schadeherstellers zonder telefoonnummers in het systeem stonden

 • Het filter op historische relaties in het relatie zoek scherm werd niet onthouden

 • Het label voor het filter van historische relaties in de gebruikersintellingen klopte niet

 • Scanpagina’s konden niet worden verwijderd.

 • Indien gegevens naar FinConnect gestuurd worden, worden nu alleen de relevante gegevens gestuurd. In eerste instantie werden ook polisgegevens bij een relatieformulier gestuurd en dat klopte niet. 

 • Het datumfilter op het ontvangen maatschappij berichten werkte niet. Dit is nu opgelost.

 • Na ADN verwerking werd de factuur niet meer geopend. Dit werkt inmiddels weer.

 • Bij de koppeling met Accelerate werden dossier niet juist doorgezet indien er tekens zoals é in de relatienaam stonden. 

 • Bij het versturen van een mail op een hypotheek worden nu ook e-mailadressen van de gekoppelde relaties van de partijen getoond. 

 • Bij het maken van een kopie van een polis bij bijvoorbeeld maatschappij wijziging werd de wijzigingshistorie niet meegenomen. 

 • VoIP notities kregen soms niet het juiste notitie type. 

 • Wanneer er meedere Assu’s geïnstalleerd waren werkten de rechten in Feniks soms niet goed waardoor het "Inrichting" tabblad niet zichtbaar was.