Artikel- Update Assu® 1.2621.2.1

update

Tijdens het testen door de testkantoren worden er bugs gemeld. Deze worden opgelost in een update. In deze Update zijn de volgende zaken opgelost:

Bugfixes Assu®:

  • Het kunnen niet meer typen in het beschrijving veld op het document scherm is opgelost. 

  • Soms mislukte het boeken van een verrekening in Exact Online en moest het uitvoeren van die boeking opnieuw worden gestart. Dit is nu opgelost. 

 

Connect test:

  • Er wordt geen taak meer aangemaakt na een statusmelding vanuit AWI.